Michiel van Essen

Maak kennis met Michiel Expertises: ondernemingsrecht, vastgoedrecht, beslagrecht, geschilbeslechting, huurrecht. Michiel van Essen is een doortastend advocaat. Doelgericht en strijdbaar op de inhoud, maar tegelijkertijd constructief en plezierig in de omgang. Dat ziet u terug in zijn werkwijze. Michiel is een scherp jurist, maar staart zich niet blind op de juridische materie. Michiel is pragmatisch […]