• Nederlands
  • Engels
Menu

Coronavirus

Vragen en Antwoorden

Het coronavirus heeft grote impact op de bedrijfsvoering van ondernemingen. Die impact is heel divers. Voor sommige ondernemers is er een acuut probleem in verband met stagnatie in toelevering van producten. Anderen hebben te maken met vraaguitval of onmogelijkheid van levering aan afnemers in ‘gesloten’ landen. Veel van deze gevolgen leiden ook tot juridische vragen.

In het document Vragen & Antwoorden hebben wij een aantal van deze vragen benoemd en van een antwoord voorzien. Het meest recente document kunt u via onderstaande link raadplegen. De vragen zijn onderverdeeld in de verschillende onderwerpen die kunnen worden onderscheiden. De antwoorden dragen een algemeen karakter. Dat brengt mee dat de antwoorden niet voor elke situatie van toepassing zijn of niet volledig zijn. Een volledige beantwoording is maatwerk en vergt kennis van alle specifieke informatie in uw onderneming.

Coronavirus | Vragen & Antwoorden (Versie 1.10 | 2 april 2020)

Wij hopen hiermee een eerste handreiking te bieden bij uw oriëntatie op de juridische aspecten die voor u relevant (kunnen) zijn. Wij zijn beschikbaar de vragen die zich in uw onderneming of situatie voordoen te beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon of met een van de medewerkers van ons team via info@willedonker.nl.

Het document Vragen & Antwoorden kan worden aangevuld of geactualiseerd naar aanleiding van nieuwe vragen of ontwikkelingen. Raadpleeg daarom altijd de meest recente versie via bovenstaande link.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels