Arbeidsrecht

Is er geen basis meer om een arbeidsovereenkomst voort te zetten? Moet er een reorganisatie worden doorgevoerd? Is er sprake van een bedrijfsovername en moeten de arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd? Is er sprake van een conflict rondom een concurrentiebeding? Dan is het verstandig om onze specialisten arbeidsrecht in te schakelen.

Wat is arbeidsrecht?

Arbeidsrecht is een complex en veelomvattend rechtsgebied. Het gaat over de regels die gelden voor werknemers en werkgevers. Wat zijn de rechten en verplichtingen? Die regels hebben betrekking op het aangaan van de arbeidsovereenkomst, de inhoud ervan, de mogelijkheden deze te beëindigen, het opstellen van arbeidscontracten, de arbeidsomstandigheden, de arbeidstijden, het loon en ontslag. De regels en wetten maken inzichtelijk wat werknemers en werkgevers van elkaar mogen verwachten en wat hun rechten zijn. Dit voorkomt onrechtvaardige behandeling en misbruik.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij zetten onze expertise graag in om u te adviseren, als sparringpartner op te treden of om voor u een procedure te voeren.

Wij staan zowel werkgevers als werknemers bij met advies en bij het voeren van procedures. Het pallet aan onderwerpen is breed: ontslagzaken, reorganisaties, het opstellen van contracten en andere regelingen, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, geschillen over een concurrentiebeding, de begeleiding van een verzuimdossier. Kortom, alles wat in een arbeidsrelatie aan de orde kan komen.

Themabijeenkomsten

Wij informeren onze relaties regelmatig over ontwikkelingen in het arbeidsrecht. Dit doen wij in de vorm van themabijeenkomsten over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Denk hierbij aan dossiervorming, de zieke werknemer, actualiteiten rondom het arbeidsrecht en de leefstijl van de werknemer.

Wilt u een in-house bijeenkomst organiseren over een voor u relevant arbeidsrechtelijk onderwerp?  Wij zetten graag onze expertise en ervaring in.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over arbeidsrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten