Beslagrecht

Weigert een debiteur te betalen en wilt u beslag leggen op de eigendommen van de schuldenaar? Heeft u een koopovereenkomst gesloten en weigert de verkoper aan u te leveren? Dan is het verstandig onze specialisten op het gebeid van beslagrecht in te schakelen.

Wat is beslagrecht?

Het beslagrecht is een onderdeel van het civiele recht. Het regelt de mogelijkheden om verhaal te halen op een partij die een schuld niet betaalt of een andere verplichting niet nakomt.

Conservatoir beslag is een voorlopige maatregel om te voorkomen dat een debiteur zijn vermogen verbergt of verplaatst voordat er door de rechter een uitspraak is gedaan. Hiermee wordt het vermogen van de debiteur ‘bevroren’, zodat het beschikbaar blijft voor de partij die een vordering heeft ingesteld.

Executoriaal beslag kan pas worden gelegd nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan en de debiteur nog steeds niet betaalt. Beslag in deze situatie betekent dat de vordering daadwerkelijk kan worden geïncasseerd uit het vermogen van de debiteur. Zijn eigendommen kunnen worden verkocht en de opbrengst kan worden gebruikt om de vordering te incasseren.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze specialisten houden zich voornamelijk bezig met conservatoir beslag. Vooral in de AGF-sector beschikken wij over de juiste kennis en middelen om met ingewikkelde beslagen om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin beslag moet worden gelegd op een container in een haven.

Als u ons inschakelt, kunt u het volgende verwachten:

  • Een grondige analyse van uw situatie en een helder advies over de te nemen stappen;
  • Een doelmatige en pragmatische aanpak om uw vordering te innen;
  • Deskundige begeleiding bij het leggen van conservatoir of executoriaal beslag;
  • Regelmatige updates over de voortgang van uw zaak.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over beslagrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten