Bouwrecht

Wilt u een bouwproject realiseren? Of heeft u onenigheid met uw opdrachtgever of aannemer? Of acht de gemeente niet aannemelijk dat uw bouwplan voldoet aan de relevante bestuursrechtelijke regelgeving? Schakel dan een van onze specialisten in op het gebied van publiek- en privaatrechtelijk bouwrecht.

Wat is bouwrecht?

Het privaatrechtelijk bouwrecht ziet toe op de afspraken die partijen onderling maken. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst tussen opdrachtgever en architect of opdrachtgever en aannemer. In die overeenkomst worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de bouwtijd, de prijs van het (meer)werk, risicoverdeling bij bouwstagnatie (bijvoorbeeld als gevolg van een opgelegde bouwstop door de aanwezigheid van een beschermde diersoort), bankgaranties en/of kwaliteitsborging.

Het bestuursrechtelijk bouwrecht ziet toe op de regels die de overheid u oplegt bij het bouwen. Zo mag u bijvoorbeeld niet zomaar, zonder de benodigde vergunningen, een woning bouwen of een monument wijzigen. Ook dient u tijdens de bouw te beschikken over de benodigde toestemmingen. Denk bijvoorbeeld aan toestemming op grond van de Wet natuurbescherming in verband met de aanwezigheid van een beschermde diersoort op uw bouwlocatie.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wille Donker beschikt over specialisten die u kunnen bijstaan in het zowel bestuursrechtelijke als het privaatrechtelijke gedeelte van het bouwproces. Deze onderlinge samenwerking tussen onze specialisten maakt dat zij u goed kunnen begeleiden tijdens het gehele bouwproces, van A tot Z dus. Ook kunnen zij u adviseren over aspecten in het bouwproces die op het snijvlak van bestuurs- en privaatrechtelijk bouwrecht liggen. Denk aan grondexploitatie of de oplegging van gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet privaatrecht of de Waterwet. 

Enkele voorbeelden waarvoor u onze specialisten in kunt schakelen:

  • Begeleiding bij de verkrijging van de benodigde bestuursrechtelijke toestemmingen en vergunningen (zie ook de expertise Omgeving en milieu);
  • Opstellen van contracten en (standaard)aannemingsovereenkomsten;
  • Adviseren en procederen bij bouwgeschillen.

Waar u onze specialisten ook voor inschakelt, u kunt er altijd vanuit gaan dat wij pragmatisch en proactief met u meedenken. Dit doen wij het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces. Op die manier kunnen onze specialisten u helpen om uw bouwproces zo efficiënt mogelijk in te richten.  

 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over bouwrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten