Energie en verduurzaming

Wilt u verduurzamen? Heeft u als ondernemer te maken met verplichtingen om energie te besparen? Of wilt u weten hoe u toch een netaansluiting voor elkaar krijgt? Vraagt u zich af hoe u kunt voldoen aan de verplichting om te rapporteren over ESG? Schakel dan een van onze specialisten in op het gebied van energie en verduurzaming.

Waar gaat het over?

Internationaal zijn afspraken gemaakt om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Op Europees niveau is er een Green Deal gesloten met als tussendoelstelling om 55% CO2-reductie te behalen in 2030. Er zijn steeds meer dwingende wetsbepalingen en verplichtingen om te zorgen dat deze doelstellingen worden behaald. Overheden, waaronder gemeenten, maar ook energieleveranciers, netbeheerders, banken en (internationale) projectontwikkelaars dragen daaraan bij.

Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten die voorzien in duurzame energie, de aanleg van windmolens, zonnepanelen, warmtenetten en warmte-koudeopslag. Daarnaast gaat het ook om de aanleg en uitbreiding van het elektriciteitsnet en de aanleg van laadpalen en accu’s. Verder worden er in toenemende mate eisen gesteld aan het gebruik van gebouwen qua duurzaamheid en het gebruik van vervoersmiddelen. Dit alles om de CO2-footprint te verkleinen.

Verder geldt voor steeds meer bedrijven de verplichting om (gestandaardiseerd) te gaan rapporteren over ESG (environmental, social en governance). ESG-informatie wordt gelijkgesteld aan financiële informatie en vereist een zelfde mate van beoordeling door een accountant. Deze ESG-informatie wordt ook steeds belangrijker richting klanten, maar functioneert ook als voorwaarden voor het verkrijgen van financiering, bij fusie en overnames en aanbestedingen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij kennen niet alleen de huidige regelgeving waaraan voldaan moet worden, maar we kijken ook naar de toekomst. Onze specialisten op het gebied van energie en verduurzaming houden de ontwikkelingen in de markt bij. Op die manier kunnen ze strategisch meedenken bij het maken van duurzame en verantwoorde keuzes. Onze advocaten kunnen u ondersteunen bij alle juridische aspecten op het gebied van energie en verduurzaming.

Waar u onze specialisten ook voor inschakelt, u kunt er altijd vanuit gaan dat wij pragmatisch en proactief met u meedenken. Dit doen wij het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Op die manier kunnen onze specialisten op voorhand al de juiste vragen stellen. Zo kunt u een verduurzamingsproject binnen de juiste juridische kaders uitvoeren en kunt u als ondernemer succesvol concurreren op het vlak van energie.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over energie en verduurzaming? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten