Erfrecht

Heeft u te maken met een conflict rondom de erfenis? Schakel dan een van onze specialisten in.

Wat is erfrecht?

Binnen het erfrecht draait het om de afwikkeling en de verdeling van een nalatenschap. De nalatenschap omvat alle bezittingen en schulden die een overleden persoon achterlaat. Erfgenamen zijn wettelijk verplicht om deze nalatenschap te verdelen volgens het erfrecht. Denk aan het verdelen van onroerend goed, banktegoeden, schulden en persoonlijke bezittingen.

Helaas is er ook vaak sprake van onduidelijkheden over rechten en plichten van de erfgenamen of ontstaan er conflicten rondom de nalatenschap. Onduidelijkheden en conflicten rondom de nalatenschap vergroten alleen maar het gemis en verdriet van uw dierbare. Bijstand van een gespecialiseerde advocaat kan helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Het Nederlandse erfrecht is een complex en veelomvattend vakgebied met tal van bijzondere aspecten. Onze advocaten binnen de praktijkgroep Erfrecht beschikken over specialistische kennis op het gebied van het erfrecht. Zij staan u graag bij in de advisering en bijstand bij alle onderwerpen rondom de afwikkeling en de verdeling van nalatenschappen.

Wij kunnen u onder meer helpen bij de volgende geschillen:

 • De afwikkeling en verdeling van een nalatenschap;
 • Zuivere of beneficiaire aanvaarding van een nalatenschap;
 • Het verwerpen van een nalatenschap;
 • Het vereffenen van een nalatenschap;
 • Het ongedaan maken van een wettelijke verdeling;
 • Het doen van een beroep op een wilsrecht of legitieme portie;
 • Inbreng van schenkingen in een nalatenschap;
 • Het uitbetalen van schenkingen op papier;
 • Vernietiging van een testament;
 • Ontslag van een executeur;
 • Nalatenschapsmediation;
 • Advisering bij het opstellen van een testament.

Uiteraard stellen wij op grond van onze specialistische kennis vast wat uw positie is. Maar daarnaast is er oog voor de andere aspecten die voor u belangrijk zijn, zoals bijvoorbeeld de wens om zoveel mogelijk in harmonie met andere betrokkenen – veelal familie – tot een afwikkeling te komen. We kiezen een aanpak en bepalen een strategie op basis van de doelen die voor u belangrijk zijn.

Nalatenschapsmediation

Wat veel erfrechtzaken complex maakt, zijn de familiebanden. Mediation kan dan uitkomst bieden. Een mediator helpt partijen om tot een gezamenlijke oplossing te komen, zodat de verdeling van de nalatenschap op een eerlijke en harmonieuze wijze kan plaatsvinden. De specialisten van Wille Donker kunnen u als mediator bijstaan in uw erfrechtgeschillen.

Meer weten over het verwerpen van een erfenis? Bekijk onderstaande video van De Rechtspraak.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over erfrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten