Familierecht

Gaat u scheiden? Houdt u rekening met het verbreken van uw samenlevingsrelatie? Is er sprake van een (dreigend) conflict rondom het vaststellen van alimentatie? Schakel dan een van onze specialisten familierecht in.

Wat is familierecht?

Familierecht is een breed rechtsgebied. Het heeft betrekking op allerlei aspecten van familie- en gezinsverhoudingen: huwelijk, samenwonen, echtscheiding en ouderschap. Met andere woorden: het familierecht regelt de rechten en plichten die voortvloeien uit familie- en gezinsverhoudingen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Uiteraard beschikken wij over specialistische kennis op het brede terrein van het familierecht. Familierecht raakt vrijwel altijd niet alleen familierechtelijke en vermogensrechtelijke (financiële) aspecten, maar heeft ook grote emotionele impact. Wij stemmen ons advies en onze bijstand in procedures af op al die verschillende aspecten. Met u bepalen wij welke aanpak en doelen realistisch zijn en bij u passen.

Enkele voorbeelden van familierechtelijke zaken waar wij in zijn gespecialiseerd:

  • Echtscheidingen;
  • Aangaan en verbreken van relaties tussen samenwonenden, gehuwden, geregistreerde partners, kinderen en ouders;
  • Huwelijkse voorwaarden en gemeenschap van goederen;
  • Alimentatie;
  • Zorg en gezag over kinderen;
  • Adoptie;
  • Ondercuratelestelling, bewindvoering en mentorschap.

Raakt u als ondernemer verwikkeld in een echtscheiding, dan zijn er bijzondere redenen om onze specialisten in te schakelen. Het ondernemerschap heeft namelijk bijzondere betekenis voor het berekenen van de alimentatie. Wij beschikken over de kennis om de complexe berekeningen te maken, mede aan de hand van de jaarrekeningen van uw onderneming.  

Mediation bij familierechtelijke geschillen

Het voeren van een procedure over een familierechtelijke kwestie leidt in de praktijk gemakkelijk tot een aanscherping van de verhoudingen. Niet alleen tussen de betrokken partijen, maar ook met andere betrokkenen in de familiekring. Om die effecten te voorkomen kan mediation een goed alternatief zijn. Onder deskundige leiding van een mediator, die goede samenwerking en communicatie tussen de partijen bevordert, komt u samen met de andere partij tot een oplossing.

De waarde van mediation bij familierechtelijke geschillen, is dat u samen tot een oplossing komt. Er is dus geen rechter die een knoop moet doorhakken. Scherpe positiekeuze in een procedure kan achterwege blijven. U bepaalt samen wat de oplossing moet zijn. Daardoor wordt onnodige schade aan de familieverhoudingen voorkomen, of is deze veel beperkter dan in het geval een procedure moet worden gevoerd waarbij de rechter uitspraak doet.

Wilt u meer weten over mediation bij een echtscheiding? Lees meer over hoe wij u en uw partner kunnen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over familierecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten