Fusies en overnames

Bent u eigenaar van een succesvolle onderneming en krijgt u een interessant aanbod van een concurrent op uw onderneming? Of bent u op zoek naar uitbreiding en ziet u kansen in het samengaan met een andere partij? Dan is het verstandig om een van onze specialisten in te schakelen op het gebied van fusies en overnames.

Wat zijn fusies en overnames?

Fusies en overnames zijn juridische processen waarbij twee of meer ondernemingen samengaan of waarbij één onderneming (een deel van) een andere onderneming overneemt. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden, zoals door het kopen van aandelen, het overnemen van activa en passiva of het aangaan van een juridische fusie.

Wat kunt u van ons verwachten?

Bij een fusie of overname komen diverse rechtsgebieden kijken, zoals arbeidsrecht en huurrecht. Het is daarom van belang om hierbij een partner in te schakelen die u helpt bij het navigeren door dit complexe juridische landschap. Wij vervullen die rol graag. Onze advocaten beschikken over ruime  ervaring in de overnamepraktijk en overzien het gehele proces. Daardoor zij wij in staat om u optimaal te begeleiden en te adviseren.

Waar specifieke kennis is vereist van andere rechtsgebieden, zoals bijvoorbeeld het arbeidsrecht, huurrecht en vastgoedrecht, kunnen onze advocaten snel schakelen met de specialisten uit deze andere teams binnen ons kantoor. Daarbuiten werken de advocaten nauw samen met specialisten uit ons netwerk zoals accountants, fiscalisten en notarissen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u op alle aspecten wordt geadviseerd, waarbij wij graag de regierol op ons nemen.

Wij staan zowel kopers als verkopers bij. Hierbij kunnen wij u onder meer helpen met de volgende zaken:

  • Opstellen en beoordelen van intentieverklaringen, koopovereenkomsten, geldleningsovereenkomsten (‘vender loans’), managementovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten en andere relevante transactiedocumenten;
  • Voeren van onderhandelingen met uw contractspartij/ wederpartij;
  • Uitvoeren van een due diligence onderzoek om eventuele risico’s in kaart te brengen;
  • Het opzetten van een dataroom;
  • Adviseren over de structurering van de transactie, bijvoorbeeld met betrekking tot de financiering en fiscale aspecten;
  • Begeleiden van de afronding van de transactie, zoals het passeren van de aktes bij de notaris en het informeren van betrokken partijen;
  • Adviseren over de voorbereiding op het verkoopproces, zoals het in kaart brengen van de waarde van uw onderneming en het opstellen van een informatiememorandum voor potentiële kopers.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over fusies en overnames? Onze specialisten vertellen u er graag over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten