Handhaving en economisch strafrecht

Wilt u als gemeente een last onder dwangsom opleggen aan een bedrijf dat zich niet houdt aan de regels, maar weet u niet goed hoe u die last moet vormgeven? Of wordt u juist door de gemeente aangeschreven omdat u in strijd met uw vergunning zou hebben gebouwd? Of exploiteert u volgens de omgevingsdienst een bedrijf in strijd met de geldende milieuregelgeving? En zou dit zelfs een economisch delict opleveren? Of wordt u geconfronteerd met een arbeidsongeval? Schakel dan een van onze specialisten in op het gebied van handhavingsrecht of het milieustrafrecht.

Wat is handhavingsrecht?

Het handhavingsrecht is het geheel aan regels en procedures dat toeziet op de naleving van wet- en regelgeving door particulieren en bedrijven. Het milieustrafrecht of economisch strafrecht ziet toe op de strafrechtelijke handhaving van milieudelicten of andere delicten op grond van de Wet economische delicten. Bij dat laatste kunt u denken aan arbeidsongevallen.

De verschillen tussen het bestuursrechtelijke handhavingsrecht en het milieustrafrecht lijken groot, maar in de praktijk blijkt de grens tussen een bestuursrechtelijke overtreding en een strafbaar feit vaak een grijs gebied. Dit geldt in het bijzonder om het verschil in bevoegdheden die instanties hebben bij het houden van toezicht of het doen van opsporing. Als er sprake is van opsporing, dan heeft u ook meer rechten.

Verder zijn de gevolgen van de duiding als bestuursrechtelijke overtreding of als milieudelict voor degene die wordt aangeschreven nogal groot. Denk aan een strafblad voor een bestuurder van een rechtspersoon bij een economisch delict. Ook kan dit zorgen voor het moeilijker of niet krijgen, het aanpassen of zelfs intrekken van vergunningen voor uw bedrijf op grond van de Wet Bibob.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsrecht en milieustrafrecht zijn twee rechtsgebieden die steeds meer aandacht krijgen. Dit vanwege de toegenomen noodzaak om het milieu te beschermen of de veiligheid te waarborgen. Onze specialisten kunnen u bijstaan in zowel bestuursrechtelijke handhavingsprocedures als een strafrechtelijke vervolging wegens verdenking van een economisch delict. Deze combinatie in specialisaties maakt dat onze specialisten goed kunnen schakelen tussen de verschillende rechtsgebieden.

Enkele voorbeelden waarvoor u onze specialisten in kunt schakelen:

  • Strategisch meedenken bij vragen over toezicht en opsporing;
  • Adviseren en procederen bij een opgelegde last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang;
  • Adviseren en procederen bij een invorderingsbesluit;
  • Het formuleren van een last;
  • Het verlenen van verhoorbijstand;
  • Adviseren en procederen bij verdenking van een milieudelict of economisch delict.

Waar u onze specialisten ook voor inschakelt, u kunt er altijd vanuit gaan dat wij pragmatisch en proactief met u meedenken. Dit doen wij het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling. Op die manier kunnen onze specialisten eventueel proberen te voorkomen dat de last onder dwangsom wordt opgelegd, of dat een overtreding wordt geduid als economisch delict. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over handhavingsrecht en economisch strafrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten