Nalatenschapsmediation

Wilt u tot een gezamenlijke oplossing komen bij het verdelen van een erfenis of het oplossen van geschillen tussen erfgenamen? Dan kan nalatenschapsmediation uitkomst bieden.

Wat is nalatenschapsmediation?

Als erfgenamen bent u vaak familie van elkaar. Als geschillen worden voorgelegd aan de rechter, leidt dat vaak tot een langdurige en kostbare strijd. En zo’n confrontatie zet de familieverhoudingen gemakkelijk op scherp. Er zijn dan ook meerdere goede redenen om te kiezen voor nalatenschapsmediation als alternatief voor het voeren van een procedure bij de rechter.

Bij nalatenschapsmediation ligt de focus op het bieden van een neutrale en vertrouwelijke omgeving, waarin partijen hun standpunten en belangen bespreekbaar kunnen maken. Op die manier kan tot een oplossing worden gekomen die partijen samen bedenken. Dat heeft verschillende voordelen. Partijen hebben zelf regie over hun eigen proces en de uitkomsten. Ze kunnen over en weer veel meer zicht krijgen op elkaars belangen en kunnen hun houding en de oplossing daar op afstemmen. Het effect van die keuze is dat de relatie tussen de betrokken partijen vaak veel minder averij oploopt dan in een procedure bij de rechter.

Wat kunt u van ons verwachten?

Onze specialisten kunnen u als mediator bijstaan in uw erfrechtgeschillen. Het doel is om samen met alle betrokkenen tot overeenstemming te komen. Met andere woorden: er wordt niet over of voor de betrokkenen besloten, maar met en door de betrokkenen. Dit doen we door gelijktijdig met alle partijen om tafel te zitten, waarbij ook ruimte is voor de vaak ook relevante emotionele en relationele aspecten.

Onze specialisten begeleiden u in dit proces en voorzien u van juridisch advies. Op deze manier vinden we een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is en daarmee hun eigen oplossing is. Juist het samen tot een oplossing komen wordt door onze cliënten vaak als winstpunt genoemd van nalatenschapsmediation. Er wordt samen een oplossing gevonden en juist door het proces van elkaars belangen en gezichtspunten kunnen horen, zien en plaatsen, kan zo’n oplossing worden bereikt. De (familie)verhoudingen komen hierbij niet onnodig onder druk te staan.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over nalatenschapsmediation? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten