Omgeving en milieu

Wilt u een project ontwikkelen? Wilt u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of aanpassen? Heeft u plannen om een pand te kopen, maar wilt u de juridische houdbaarheid van die plannen op het gebied van het omgevingsrecht toetsen? Of heeft de gemeente plannen voor een ontwikkeling waar u het niet mee eens bent? Schakel dan een van onze specialisten in op het gebied van omgevingsrecht.

Wat is omgevingsrecht?

Het omgevingsrecht is het geheel van regels en procedures die toezien op ruimtelijk ordeningsrecht (bestemmingsplannen) en het milieurecht (waaronder het natuurbeschermingsrecht en het waterrecht).

De ruimtelijke ordening in Nederland staat op scherp. En dat roept bij iedereen, van particulier tot overheid, vragen op. Zeker met het oog op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1  januari 2024.

Wat kunt u van ons verwachten?

Gevestigd in hét Groene Hart van Nederland, weten onze specialisten als geen ander tegen welke ruimtelijk juridische vraagstukken u aan kunt lopen bij de verwezenlijking van uw ruimtelijke of infrastructurele project. Enkele voorbeelden waarvoor u onze specialisten in kunt schakelen:

  • Advisering over de benodigde vergunningen en toestemmingen voor de ontwikkeling van een ruimtelijk project;
  • Begeleiding bij een aanvraag van benodigde vergunningen en toestemmingen voor de realisering van een ruimtelijk project, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen, toestemmingen op grond van de Wet natuurbescherming en watervergunningen;
  • Advisering en procederen bij bezwaar- en beroepsprocedures over ruimtelijke besluiten.

Waar u onze specialisten ook voor inschakelt, u kunt er altijd vanuit gaan dat wij pragmatisch en proactief met u meedenken. Dit doen wij het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium van de ontwikkeling. Op die manier kunnen onze specialisten de juridische houdbaarheid van uw standpunt of wensen op voorhand goed beoordelen en nastreven.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over omgevingsrecht? Onze specialisten vertellen u er graag meer over.

Specialisten op dit gebied
Meer informatie?

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via de onderstaande button.

Al onze specialisten