• nl
  • en
Menu

Nieuws

Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?
20 september 2019

Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?

Op dinsdag 17 september 2019 deed het Hof Den Haag uitspraak in een voor het privacyrecht interessante zaak. De zaak ging over de…

Lees meer
‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?
20 september 2019

‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?

Heeft een werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst en op uitbetaling van de transitievergoeding? In de praktijk worden…

Lees meer
Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019
13 september 2019

Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechten van betrokkenen vergroot. Zo bestaat er sinds 25 mei 2018 de…

Lees meer
AP krijgt gelijk: geen privacy-schending door de NS
13 september 2019

AP krijgt gelijk: geen privacy-schending door de NS

Een NS treinreiziger had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al in 2017 – en dus nog onder het toetsingskader van de Wet bescherming persoonsgegevens…

Lees meer
Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie
10 september 2019

Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie

De wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel hebben ook gevolgen voor de mensen die partneralimentatie betalen. De betaler van partneralimentatie kan het bedrag dat…

Lees meer
Sluiting van een drugspand: vaak noodzakelijk, maar niet altijd evenredig
4 september 2019

Sluiting van een drugspand: vaak noodzakelijk, maar niet altijd evenredig

De opsporing van drugscriminaliteit staat volop in de belangstelling. Iemand met een belangrijke rol daarin is de burgemeester van een gemeente. Op grond…

Lees meer
Curator mag na schifting de mailboxen van voormalige bestuurders inzien
2 september 2019

Curator mag na schifting de mailboxen van voormalige bestuurders inzien

In het kader van een faillissement moet de curator beschikking krijgen over de gehele administratie van een failliet. Uit artikel 92 Faillissementswet (Fw) vloeit voort…

Lees meer
Het kindgesprek bij de rechter: wat houdt dat in en hoe gaat zo’n gesprek?
29 augustus 2019

Het kindgesprek bij de rechter: wat houdt dat in en hoe gaat zo’n gesprek?

Op grond van de wet roept de rechter een minderjarige op om te worden gehoord in zaken waarin de rechter een beslissing moet…

Lees meer

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en