• Nederlands
  • Engels
Menu

Nieuws

De Hoge Raad spreekt: slapende dienstverbanden moeten ontwaken
12 november 2019

De Hoge Raad spreekt: slapende dienstverbanden moeten ontwaken

In een eerder bericht op onze website informeerden wij u over de ‘slapende dienstverbanden’ na twee jaar ziekte. Aangekondigd werd dat de Hoge…

Lees meer
Nieuwe wetgeving moet fraude met plof-B.V.’s voorkomen
31 oktober 2019

Nieuwe wetgeving moet fraude met plof-B.V.’s voorkomen

Het kabinet is van plan schuldeisers beter te beschermen bij een zogeheten ‘turboliquidatie’, een snelle manier voor het opheffen van een vennootschap. Minister…

Lees meer
Indexering alimentatie 2020: 2,5%
31 oktober 2019

Indexering alimentatie 2020: 2,5%

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2020 is het indexcijfer vastgesteld op 2,5%. Dit betekent dat de per…

Lees meer
Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?
20 september 2019

Inzagerecht uitgebreid tot interne documenten: misser of nieuwe lijn?

Op dinsdag 17 september 2019 deed het Hof Den Haag uitspraak in een voor het privacyrecht interessante zaak. De zaak ging over de…

Lees meer
‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?
20 september 2019

‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?

Heeft een werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst en op uitbetaling van de transitievergoeding? In de praktijk worden…

Lees meer
Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019
13 september 2019

Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechten van betrokkenen vergroot. Zo bestaat er sinds 25 mei 2018 de…

Lees meer
AP krijgt gelijk: geen privacy-schending door de NS
13 september 2019

AP krijgt gelijk: geen privacy-schending door de NS

Een NS treinreiziger had de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) al in 2017 – en dus nog onder het toetsingskader van de Wet bescherming persoonsgegevens…

Lees meer
Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie
10 september 2019

Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie

De wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel hebben ook gevolgen voor de mensen die partneralimentatie betalen. De betaler van partneralimentatie kan het bedrag dat…

Lees meer

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels