Eigenrichting in het huurrecht?

Mag een verhuurder vanwege een betalingsachterstand van de huurder eigenhandig de sloten van het pand vervangen? Het antwoord is (meestal) nee. Het vervangen van sloten is een vorm van gedwongen ontruiming. Dat mag alleen als de rechter dat heeft beslist. Bovendien moet voor een ontruiming een deurwaarder worden ingeschakeld. Toch heeft de Hoge Raad in […]

De gewijzigde Huisvestingswet: meer mogelijkheden voor maatwerk

Sinds begin dit jaar is de Huisvestingswet 2014 gewijzigd. De wijziging biedt gemeenten meer mogelijkheden om schaarse woningen evenwichtig en rechtvaardig te verdelen. De wetswijziging biedt in het speciaal kansen voor bewoners van gemeenten met lokale binding en vitale beroepsgroepen.   Voorrang bij huurwoningen Vóór de wetswijzing van de Huisvestingswet 2014 was het al mogelijk […]