Actuele juridische thema’s in het Vastgoed

Een kort interview van Rudolf van Binsbergen is in INTO business geplaatst. Rudolf geeft leiding aan de vakgroep die zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling en bouwen. Hieronder schetst...

Deel dit artikel

Een kort interview van Rudolf van Binsbergen is in INTO business geplaatst. Rudolf geeft leiding aan de vakgroep die zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling en bouwen. Hieronder schetst Rudolf drie thema’s die nu veel ter tafel komen en wat Wille Donker daarin kan betekenen.

1. Wat betekent de bevriezing van de middenhuren voor mijn portfolio?

“In de afgelopen jaren heeft de woningschaarste geleid tot een forse stijging van de huren in de vrije sector. Het kabinet heeft een bevriezing van de middenhuren aangekondigd om ervoor te zorgen dat de woonlasten betaalbaar blijven. Voor beleggers is dat een fikse streep door de rekening. Een uitbreiding van de vastgoedportefeuille in de middenhuur is nu veel minder interessant, omdat het rendement door deze regeling onder druk komt te staan. Als advocaat adviseren wij beleggers over de consequenties van dit kabinetsbesluit voor de lopende en de toekomstige investeringsportefeuille.”

2. De bouwkosten stijgen veel harder dan voorzien. Wie draait daarvoor op?

“Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende grondstoffen- en energiecrisis lopen de prijzen in de bouw razendsnel op. Die tendens raakt zowel aannemers als opdrachtgevers. Aannemers kunnen niet meer bouwen voor de prijzen die zij contractueel hebben vastgelegd. Opdrachtgevers zien zich soms genoodzaakt om het project uit te stellen dan wel af te blazen. Dit soort dilemma’s vragen om een goed juridisch advies, waarbij we niet alleen ontleden hoe de opdracht in elkaar steekt, maar ook het gesprek aangaan over het belang van de relatie tussen aannemer en opdrachtgever.”

3. De onzekerheid rondom bouwprojecten is groot. Hoe stellen we onze belangen veilig?

“Met betrekking tot de stikstofuitstoot lijkt geen regeling in de wet zeker. Wat de overheid bedenkt, wordt vervolgens door de rechter weer onderuitgehaald. Daardoor, en ook door de steeds strengere eisen op het gebied van verduurzaming, is het nog maar de vraag of je een bouwvergunning krijgt. Combineer die onzekerheid met een stagnerende vraag, zeker naar appartementen, en je begrijpt dat vastgoedontwikkelaars steeds vaker de stekker uit een project trekken. Als advocaten begeleiden wij de afwikkeling die dan volgt.”

Nog een tip, Rudolf?

“De onrust zal nog wel even aanhouden. Blijf dus vooral met elkaar in overleg en zet de verhoudingen niet meteen op scherp. In deze branche kom je elkaar vroeg of laat weer tegen…”

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen met de praktijkgroep Vastgoed.