Alleen op vakantie met kinderen? Vergeet de toestemming van de andere ouder niet!

De zomervakantie is vandaag in het midden van het land officieel aangebroken. Daarmee is het voor velen ook tijd om de koffers te pakken voor...

Deel dit artikel

De zomervakantie is vandaag in het midden van het land officieel aangebroken. Daarmee is het voor velen ook tijd om de koffers te pakken voor een vakantie in of naar het buitenland. Als u met kinderen reist, vergeet dan niet de toestemmingsformulieren. Als één ouder met zijn of haar kind(eren) op reis gaat naar het buitenland, moet de andere gezaghebbende ouder daar namelijk toestemming voor verlenen. Dit om het risico op kinderontvoering te verkleinen. In het geval van gedeeld gezag met een ex-partner blijkt dit nogal eens een punt van discussie,

De toestemming moet worden  verleend via een toestemmingsformulier dat te vinden is op Rijksoverheid.nl. Maar wat als de andere gezaghebbende ouder deze toestemming niet wil verlenen? Dan bestaat de mogelijkheid om bij de rechter om vervangende toestemming te vragen. Zo ook in dit geval bij de rechtbank in Leeuwarden. De moeder wilde graag afreizen naar Turkije voor een familiebezoek. De vader was het met deze reis niet eens, onder andere omdat hij bang was dat de moeder niet terug zou keren en omdat hij Turkije een te gevaarlijke reisbestemming vond. De moeder vroeg de rechtbank om vervangende toestemming voor de reis naar Turkije. Aan de rechter de taak om een belangenafweging te maken, waarbij de belangen van het kind voorop staan.

Ten eerste werd in deze uitspraak het risico op kinderontvoering getoetst. De rechter achtte de kans dat de vrouw niet zou terugkeren naar Nederland niet aannemelijk. De vrouw had de wens uitgesproken om in Nederland haar leven op te bouwen en aan een opleiding te beginnen. Niet terugkeren naar Nederland zou ook haar verblijfsvergunning op het spel zetten. Daarnaast is Turkije lid van het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Bij een keuze om niet terug te keren, zou het kind alsnog naar Nederland worden gebracht en zou de vrouw worden vervolgd voor kinderontvoering.

Vervolgens werd de veiligheid van de bestemming overwogen. De rechter nam niet aan dat de reisbestemming Turkije als zodanig te onveilig was. Wel werden de op dat moment geldende coronaregels overwogen. Hierover werd besloten dat uit veiligheidsoverwegingen de moeder alleen naar Turkije mocht afreizen als er een groen of geel reisadvies zou gelden op de dag van vertrek.

De rechtbank achtte de bezwaren van de man onvoldoende om geen toestemming te verlenen voor de reis. De rechter achtte het in het belang van het kind om op familiebezoek in Turkije te gaan. Zo kon het kind de familiaire relaties in Turkije verder opbouwen en versterken. De vrouw kreeg dus vervangende toestemming om het kind mee te nemen op vakantie.

Wilt u op vakantie naar het buitenland met uw kind(eren). Zorg dan altijd en op tijd voor toestemming en de juiste papieren. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over (vervangende) toestemming voor een buitenlandse vakantie, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.