Rapporteren maatregelen verduurzamingsplicht uiterlijk 1 december 2023!

Uiterlijk op 1 december 2023 moeten bedrijven rapporteren over de maatregelen die ze genomen hebben voor de verduurzaming van het energiegebruik. Geldt dit voor uw bedrijf? Wat zijn de verplichtingen precies? Wat gebeurt er als u niet (op tijd) rapporteert? In deze blog geven wij de antwoorden. Welke bedrijven? Bedrijven die meer dan 50.000 kWh […]

Rechter legt huurverhoging vrije sector aan banden

Op 3 augustus oordeelde de kantonrechter in Amsterdam over een oneerlijk huurprijswijzigingsbeding (ECLI:NL:RBAMS:2023:4800). Het beding in kwestie stond toe dat de verhuurder de huur jaarlijks mocht verhogen aan de hand van de consumentenprijsindex, met de optie om daarbovenop de huurprijs nog eens met maximaal 5% te verhogen. Het geschil ontstond doordat de huurders een betalingsachterstand […]

Abnormaal lage inschrijving: wijziging in de rechtspraak?

Nederlandse rechters zijn over het algemeen terughoudend om inschrijvers die vinden dat de inschrijving van een concurrent abnormaal laag is, gelijk te geven. Recent heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof’) een uitspraak gedaan die daarin verandering kan brengen. In deze bijdrage wordt die uitspraak besproken en worden praktijktips gegeven. Aanbesteding IT-diensten: de […]

Retentierecht: een sterk middel, maar niet altijd

Het retentierecht is een sterk drukmiddel voor schuldeisers. Het klassieke voorbeeld van retentierecht is de garage die de gerepareerde auto niet afgeeft totdat de eigenaar van de auto de reparatienota heeft betaald. Ook een aannemer kan retentierecht uitoefenen op een door hem gerealiseerd werk voor zijn opdrachtgever. Hierna zal worden uitgegaan van de situatie dat […]

3 uitspraken op één dag: uitleg van de AVG door het Hof van Justitie

Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) drie privacy-uitspraken gedaan. Daarin geeft het Hof uitleg over de toepassing en interpretatie van een aantal wetsartikelen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit artikel bespreken we deze uitspraken en wat we daaruit kunnen leren voor de praktijk. […]

Best lastig die bevoegdheidsverdeling in de Belemmeringenwet Privaatrecht.

Het zal je maar gebeuren: je krijgt als eigenaar van gronden de plicht opgelegd van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om toe te staan dat op jouw gronden werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van bijvoorbeeld een hoogspanningsverbinding of een elektriciteitsnetwerk. Of erger nog, je wordt verplicht toe te staan dat op […]