Vragen bij oordeel Raad van State over stikstofmodel

Met spanning werd uitgezien naar de uitspraak van de Raad van State van 5 april 2023 in de zaak over de ViA15. Een belangrijk onderdeel van de zaak is het rekenmodel dat wordt gebruikt voor stikstofberekeningen. Dit model, AERIUS Calculator, is aangepast naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de Raad van State in dezelfde zaak. Tot […]

Uitbreiding woningwaarderingsstelsel door voorstel Wet Betaalbare huur

De onafgebroken stijging van huren en huizenprijzen en het nijpende tekort aan woonruimtes heeft de afgelopen tijd tot veel politieke beroering geleid.  De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening neemt daarom maatregelen door naast de sociale huur nu ook de middenhuur te reguleren. Om dit te bewerkstelligen heeft de Minister een wetsvoorstel in consultatie gebracht: […]

Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen

Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wet kunnen ouders een dubbele achternaam geven aan hun kinderen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking […]

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Net zoals de Tweede Kamer (op 16 februari jl.) heeft de Eerste Kamer (op 14 maart jl.) het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ als hamerstuk afgedaan. De wet voorziet in een (tijdelijke) wijziging van de regeling omtrent de turboliquidatie. Het doel is het vertrouwen in de regeling te vergroten en de turboliquidatie op die manier […]

Gemeenten kunnen in WOZ-zaken nu al besparen op kostenvergoedingen

Er is momenteel veel te doen over bureaus die geld verdienen met bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. Gemeenten klagen al jarenlang over de belasting die deze bezwaren meebrengt voor hun organisatie en financiële middelen. Staatssecretaris Van Rij loopt nu hard van stapel met maatregelen om paal en perk te stellen aan het ‘verdienmodel’ van no cure no […]

Aangifte inkomstenbelasting | aftrekpost (kosten) partneralimentatie

Sinds 1 maart jl. kunt u aangifte inkomstenbelasting over 2022 doen. Heeft u in 2022 kosten gemaakt om partneralimentatie of een afkoopsom partneralimentatie te krijgen of te behouden, dan mag u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting opvoeren als aftrekpost. Het gaat hierbij onder meer om advocaatkosten die u heeft gemaakt. Let op: dit geldt […]

Rechter verbiedt gebruik warmtepomp vanwege geluidsoverlast

Een warmtepomp lijkt een prachtige duurzame oplossing. In het noorden van het land ging deze duurzame oplossing echter ten koste van de nachtrust van de achterburen. Zij lieten het er niet bij zitten en startten een kort geding. De uitkomst leert dat het mogelijk is om op te treden tegen geluidsoverlast van een warmtepomp. De […]

Actuele juridische thema’s in het Vastgoed

Een kort interview van Rudolf van Binsbergen is in INTO business geplaatst. Rudolf geeft leiding aan de vakgroep die zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling en bouwen. Hieronder schetst Rudolf drie thema’s die nu veel ter tafel komen en wat Wille Donker daarin kan betekenen. 1. Wat betekent de bevriezing van de middenhuren voor mijn portfolio? “In de afgelopen […]