Binnenkort tien mogelijkheden voor een (dubbele) achternaam?

Wille, Donker, Wille Donker of Donker Wille. Een van deze achternamen kan worden gekozen wanneer het Wetsvoorstel dubbele achternaam wordt aangenomen. Recent is er een...

Deel dit artikel

Wille, Donker, Wille Donker of Donker Wille. Een van deze achternamen kan worden gekozen wanneer het Wetsvoorstel dubbele achternaam wordt aangenomen.

Recent is er een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer wat het mogelijk moet maken voor ouders om hun kind de achternamen van beide ouders mee te geven. Ouders hoeven dan niet langer te kiezen tussen de achternamen van één van de ouders. Zo kan de verbondenheid met beide ouders tot uitdrukking komen in de achternaam. Een dubbele achternaam zou daarnaast beter aansluiten bij ouders die vanwege hun meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in Nederland, dan in een ander land. Voor deze ouders is er nu soms nog een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen.

Onder de nieuwe wet zouden ouders straks hun kind de naam van de vader (of duomoeder), van de moeder (of duovader) of een combinatie van beide namen mogen geven. Deze naamskeuze kan maar één keer worden gemaakt bij de geboorte van het eerste kind. Later geboren broertjes of zusjes krijgen diezelfde achternaam. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal. Deze keuze geldt niet voor de later geboren kinderen binnen hetzelfde gezin. Dubbele achternamen, zoals bijvoorbeeld Veldhuizen Van Zanten, worden als enkelvoudige achternamen gezien. Ook ouders Veldhuizen Van Zanten en Jansen kunnen hun kind dus een dubbele achternaam meegeven, zoals bijvoorbeeld Veldhuizen Van Zanten Jansen.

Het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Tweede Kamer en moet vervolgens nog door de Eerste Kamer. Of Nederland massaal voor de dubbele achternaam gaat, moet nog blijken. Uit een publiekspeiling van het ministerie van Justitie en Veiligheid van 2020 blijkt dat 32% van de mensen vindt dat het mogelijk moet worden dat ouders hun kinderen de namen van beide ouders meegeven. De keuze voor een dubbele achternaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind de achternaam van de vader of duomoeder in het geval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bij ongehuwde of niet geregistreerde partners krijgt het kind automatisch de achternaam van de geboortemoeder.

Wij zullen u op de hoogte brengen als het wetsvoorstel door de Tweede en Eerste Kamer is behandeld. Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de achternaam van uw kind, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

Geschreven door:
No data was found