• nl
  • en
Menu
Canonverhoging bij overdracht erfpachtrecht?

Canonverhoging bij overdracht erfpachtrecht?

2 november 2018

Voor het recht van erfpacht betaalt de erfpachter aan de erfverpachter jaarlijks een bedrag, de zogenoemde canon. Soms wordt in de erfpachtakte vastgelegd dat de erfpachter het erfpachtrecht slechts met toestemming van de erfverpachter aan een ander mag overdragen. De erfverpachter mag aan die toestemming niet de voorwaarde verbinden dat de canon wordt verhoogd. Een canonverhoging is alleen mogelijk als dat uitdrukkelijk is opgenomen in de erfpachtakte. Dit volgt uit een uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

De gedachte achter deze uitspraak is dat de erfpachters, de erfverpachters, maar ook potentiële kopers en hypotheekhouders belang hebben bij een kenbare en robuuste canon. Het is van belang om te onthouden dat de hoogte van de canon alleen op basis van de regels uit de akte kunnen worden veranderd. Uit een oogpunt van rechtszekerheid is dit een goede zaak.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Corina Hoogendoorn.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en