Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen

Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wet kunnen ouders een dubbele achternaam geven aan hun kinderen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking […]

Aangifte inkomstenbelasting | aftrekpost (kosten) partneralimentatie

Sinds 1 maart jl. kunt u aangifte inkomstenbelasting over 2022 doen. Heeft u in 2022 kosten gemaakt om partneralimentatie of een afkoopsom partneralimentatie te krijgen of te behouden, dan mag u deze kosten in uw aangifte inkomstenbelasting opvoeren als aftrekpost. Het gaat hierbij onder meer om advocaatkosten die u heeft gemaakt. Let op: dit geldt […]

De stijgende gas- en energieprijzen en de gevolgen voor de alimentatieverplichtingen

De stijgende gas- en energieprijzen kunnen een grote impact hebben op de maandelijkse lasten van eenieder, waardoor er financiële problemen ontstaan. De door de overheid eenmalig aangeboden compensatiemogelijkheid is over het algemeen onvoldoende om de extra maandlasten te dekken. Dat kan leiden tot extra maandlasten van honderden euro’s. Het gevolg kan zijn dat de vastgelegde […]

Indexering alimentatie 2023: 3,4%

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Voor 2023 is het indexcijfer vastgesteld op 3,4%. Dit betekent dat de per 1 januari 2023 geldende alimentatie met 3,4% wordt verhoogd. Wij houden onze cliënten, ook nadat de zaak is afgerond, jaarlijks op de hoogte van het indexeringspercentage. Bent u geen cliënt, maar wilt […]

Alleen op vakantie met kinderen? Vergeet de toestemming van de andere ouder niet!

De zomervakantie is vandaag in het midden van het land officieel aangebroken. Daarmee is het voor velen ook tijd om de koffers te pakken voor een vakantie in of naar het buitenland. Als u met kinderen reist, vergeet dan niet de toestemmingsformulieren. Als één ouder met zijn of haar kind(eren) op reis gaat naar het buitenland, […]

Kim van der Bijl treedt toe tot de maatschap

Per 1 juli 2022 is Kim van der Bijl toegetreden tot de maatschap van Wille Donker advocaten. Kim is vijftien jaar advocaat, woont in Alphen aan den Rijn en is sinds 2018 verbonden aan ons kantoor. We zijn blij dat Kim onderdeel uitmaakt van de maatschap. Kim is een gedreven en ervaren specialist op het […]

Wel/niet vervangende toestemming tot vaccineren van jong kind. Rechter beslist: niet

Het coronavirus heeft tot veel vragen geleid. Zo ook de vraag of men zichzelf en/of de kinderen laat vaccineren. Bij gescheiden ouders die het gezamenlijk gezag uitoefenen, kan dit een onderwerp van discussie zijn. Zo blijkt uit de recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Vaccinatie wordt geschaard onder medische behandelingen. Bij kinderen onder de twaalf jaar is […]

Toegang tot de ‘digitale nalatenschap’

Jaarlijks overlijden ruim 150.000 mensen en worden er dus ook ongeveer evenveel nalatenschappen afgewikkeld. Vrijwel zonder uitzondering laten overledenen digitale ‘bezittingen’ achter, zoals social media-accounts, e-mailaccounts, documenten die zijn opgeslagen in de cloud en (gebruiksrechten op) allerlei media en entertainment. Dit wordt ook wel de ‘digitale nalatenschap’ genoemd. De Universiteit van Amsterdam heeft in 2021 […]

Bevel tot terugverhuizing aan alleen met het gezag belaste ouder

Op 15 oktober 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ook bij eenhoofdig gezag een grondslag bestaat om de keuzevrijheid van de met het gezag belaste ouder ten aanzien van de woonplaats van het kind te beperken. In maart/april 2019 is moeder met de dochter van partijen verhuisd naar het buitenland. Moeder was op dat […]