Europeanisering en rechtsbescherming

Door de VAR Vereniging voor bestuursrecht is ruim vier jaar geleden een commissie ingesteld die de opdracht kreeg om de (te verwachten) invloed te beschrijven van de op het niveau van de Europese Unie tot ontwikkeling komende algemeen bestuursrechtelijke regels en beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht. Deze Commissie Europeanisering algemeen […]