Uiterste deponeringstermijnen jaarrekeningen

Boek 2 BW geeft termijnen voor het opmaken en deponeren van de jaarrekening van bv’s. Het bestuur dient uiterlijk binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar een jaarrekening op te maken. De algemene vergadering kan deze termijn met maximaal vijf maanden verlengen. Daarmee is de uiterste termijn voor het opmaken van de jaarrekening […]

Grote spelers moeten kleine leveranciers binnen 30 dagen betalen

In maart van vorig jaar werd door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een wetsvoorstel ingediend om de huidige maximale toegestane betalingstermijn voor het midden- en klein bedrijf te halveren. Het wetsvoorstel moet de machtspositie van groot bedrijf aan banden leggen en het financieringstekort van het midden- en kleinbedrijf verminderen. Het voorstel kon op […]

Belangrijkste wijzigingen in het ondernemingsrecht in 2022

In dit document hebben wij de belangrijkste wijzigingen in het ondernemingsrecht voor 2022 op een rij gezet. Mocht u vragen hebben bij wat dit voor uw organisatie betekent, dan is de praktijkgroep Ondernemingsrecht graag beschikbaar om die te beantwoorden.

Discrepantie tussen statuten en een aandeelhoudersovereenkomst: hoe te voorkomen?

Wie een vennootschap opricht, moet statuten opstellen. Vaak wordt bij de oprichting of bij een statutenwijziging gebruikgemaakt van de modelstatuten die de notaris aanlevert. Als er meerdere aandeelhouders zijn, sluiten zij soms onderling een aandeelhoudersovereenkomst. Maar wat gebeurt er als de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst met elkaar in strijd zijn? Statuten De statuten van een […]

De contractuele boete als stok achter de deur

Het komt geregeld voor dat contracten een boetebeding bevatten. Het doel van een boetebeding is vaak tweeledig: enerzijds een (extra) prikkel tot nakoming en anderzijds een manier om vooraf de omvang van de schade te fixeren die de schuldeiser lijdt als de schuldenaar zijn verplichtingen niet nakomt. In dit artikel leest u wat de aandachtspunten […]

Wetsvoorstel verkorten betaaltermijn van grootbedrijf aan mkb van 60 naar 30 dagen

Facturen moeten binnen 30 dagen worden betaald. Dat is het wettelijke uitgangspunt. Wel staat het bedrijven vrij om onderling langere betaaltermijnen overeen te komen. Voornamelijk voor mkb-bedrijven kan dat problematisch zijn. Vertragingen in betaling van facturen kunnen namelijk leiden tot liquiditeitsproblemen. Per 1 juli 2017 is de betaaltermijn gemaximeerd die grote ondernemingen in hun handelsrelatie […]

Een duwtje in de rug van schuldeisers bij het innen van hun vorderingen

Tussen de schuldeiser en schuldenaar ontstaat vaak een kat-en-muisspel. Want ook als u van de rechter gelijk hebt gekregen, is het vaak nog een uitdaging om uw toegewezen vordering te gelde te maken. Het is namelijk nog niet zo eenvoudig om te achterhalen welke bezittingen uw schuldenaar heeft. Om het voor de schuldeiser in de […]

Ontwikkelingen in de machtsstrijd tussen franchisegever en franchisenemer

Een overzicht van relevante wijzigingen als gevolg van de invoering van de Wet Franchise Steeds meer ondernemingen worden op basis van franchise gedreven. Dat wil zeggen dat de ondernemer (de franchisenemer) gebruik maakt van een door de franchisegever ontwikkeld concept. Wist u bijvoorbeeld dat veel Albert Heijn filialen geëxploiteerd worden door franchisenemers? Maar ook binnen […]