3 uitspraken op één dag: uitleg van de AVG door het Hof van Justitie

Op 4 mei 2023 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) drie privacy-uitspraken gedaan. Daarin geeft het Hof uitleg over de toepassing en interpretatie van een aantal wetsartikelen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In dit artikel bespreken we deze uitspraken en wat we daaruit kunnen leren voor de praktijk. […]

Openbare toegang UBO-register opgeschort vanwege uitspraak Hof van Justitie

Inleiding Minister Kaag van Financiën heeft besloten het verstrekken van informatie uit het UBO-register tijdelijk stop te zetten. Dit gebeurt vanwege een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. De Tweede Kamer is daar via een brief van de Minister over geïnformeerd. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie is het in […]

Boetes voor Carrefour wegens overtreding AVG

Op 26 november 2020 maakte de Franse equivalent van de Autoriteit Persoonsgegevens, de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), bekend dat aan twee onderdelen van het bekende Carrefour boetes zijn opgelegd wegens overtreding van de AVG. Aan Carrefour France is een boete van € 2.250.000,00 opgelegd en aan Carrefour Banque een boete van € 800.000,00. […]

Onsportieve boete KNLTB voor datahandel?

Onlangs werd de nieuwste boete onder de AVG bekend. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de vereniging Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) een boete op van € 525.000,00. De boete is op 20 december 2019 opgelegd voor het zonder rechtmatige grondslag verstrekken en gebruiken van ledengegevens (artikel 5 lid 1 aanhef en onder a jo. artikel 6 lid 1 AVG). De […]