Retentierecht: een sterk middel, maar niet altijd

Het retentierecht is een sterk drukmiddel voor schuldeisers. Het klassieke voorbeeld van retentierecht is de garage die de gerepareerde auto niet afgeeft totdat de eigenaar van de auto de reparatienota heeft betaald. Ook een aannemer kan retentierecht uitoefenen op een door hem gerealiseerd werk voor zijn opdrachtgever. Hierna zal worden uitgegaan van de situatie dat […]

Uitbreiding woningwaarderingsstelsel door voorstel Wet Betaalbare huur

De onafgebroken stijging van huren en huizenprijzen en het nijpende tekort aan woonruimtes heeft de afgelopen tijd tot veel politieke beroering geleid.  De Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening neemt daarom maatregelen door naast de sociale huur nu ook de middenhuur te reguleren. Om dit te bewerkstelligen heeft de Minister een wetsvoorstel in consultatie gebracht: […]

Gemeenten kunnen in WOZ-zaken nu al besparen op kostenvergoedingen

Er is momenteel veel te doen over bureaus die geld verdienen met bezwaren tegen WOZ-beschikkingen. Gemeenten klagen al jarenlang over de belasting die deze bezwaren meebrengt voor hun organisatie en financiële middelen. Staatssecretaris Van Rij loopt nu hard van stapel met maatregelen om paal en perk te stellen aan het ‘verdienmodel’ van no cure no […]

Rechter verbiedt gebruik warmtepomp vanwege geluidsoverlast

Een warmtepomp lijkt een prachtige duurzame oplossing. In het noorden van het land ging deze duurzame oplossing echter ten koste van de nachtrust van de achterburen. Zij lieten het er niet bij zitten en startten een kort geding. De uitkomst leert dat het mogelijk is om op te treden tegen geluidsoverlast van een warmtepomp. De […]

Actuele juridische thema’s in het Vastgoed

Een kort interview van Rudolf van Binsbergen is in INTO business geplaatst. Rudolf geeft leiding aan de vakgroep die zich bezighoudt met vastgoedontwikkeling en bouwen. Hieronder schetst Rudolf drie thema’s die nu veel ter tafel komen en wat Wille Donker daarin kan betekenen. 1. Wat betekent de bevriezing van de middenhuren voor mijn portfolio? “In de afgelopen […]

Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen: oorlog in Oekraïne is onvoorziene omstandigheid

De prijzen voor grondstoffen en materialen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen. De extreme prijsstijgingen zijn onder andere het gevolg van de oorlog in Oekraïne. Door de prijsstijgingen vragen veel aannemers zich af of de overeengekomen aanneemsom kan worden gewijzigd. Recent heeft de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen geoordeeld dat de opdrachtgever de aannemer niet […]

Wij zijn verhuisd!

We zijn er trots op u te kunnen melden dat we per 1 oktober 2022 zijn verhuisd. We hebben een modern en eigentijds kantoor betrokken, gelegen op een prachtige locatie aan de N11. We kiezen daarmee voor een centrale plaats in het Groene Hart. Ons nieuwe adres is Klipperaak 201 in (2411 ND) Bodegraven.

Update Huisvestingswet

Gemeenten willen vaak dat nieuwe koopwoningen eerst worden aangeboden aan ‘eigen’ inwoners. Zij leggen dit soms aan ontwikkelaars op als eis. Deze afspraken zijn niet toegestaan en kunnen nietig [1] worden verklaard. Een wijziging van de Huisvestingswet 2014 moet het mogelijk maken de koopmarkt wél te reguleren. Het voorstel voorziet ook in meer ruimte om huurwoningen toe […]

Meerwerk in de bouw. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Waarschuwingsplicht Meerwerk betekent voor een aannemer extra werk en dus meer kosten. Dat is logisch. Maar de vraag is wie voor die kosten opdraait. De aannemer of de opdrachtgever? Op grond van de wet heeft de aannemer een waarschuwingsplicht. Hij moet de opdrachtgever tijdig informeren dat meerwerk tot bijkomende kosten leidt. Is aan de waarschuwingsplicht […]