• Nederlands
  • Engels
Menu
Het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de alimentatieverplichting

Het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor de alimentatieverplichting

16 maart 2020

De maatregelen als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in Nederland volgen elkaar in snel tempo op. De economische gevolgen zijn ingrijpend. Vooral voor ZZP-ers en andere ondernemers die getroffen worden door grote vraaguitval/omzetverlies is het denkbaar dat zij in financiële problemen raken en de vaststaande alimentatieverplichting(en) niet kunnen nakomen. Aan deze groep alimentatieplichtigen adviseren we het volgende stappenplan.

  1. Ga in overleg met de alimentatiegerechtigde en probeer in onderling overleg tot afspraken te komen. U kunt daarbij denken aan (tijdelijke, gehele of gedeeltelijke) opschorting van de alimentatieverplichting.
  2. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken en u voorziet dat de acute financiële problemen niet op korte termijn zijn opgelost, dan kunt u in een procedure de rechter vragen de alimentatieverplichting vast te stellen op een lager bedrag, afgestemd op uw nieuwe financiële mogelijkheden.
  3. In het geval dat de alimentatiegerechtigde overgaat tot executiemaatregelen omdat u niet aan uw alimentatieverplichting voldoet, kunt u een executiegeschil in kort geding starten. Verder kunt u de alimentatiegerechtigde verzoeken om in afwachting van de uitkomst van deze procedure de executie op te schorten.

Komt u in acute financiële nood, waardoor u niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt voldoen, neemt u dan contact op met een van onze familierechtadvocaten. Wij zijn graag beschikbaar om uw situatie te beoordelen en u te adviseren over mogelijke oplossingen.Dit artikel is geschreven door:

mr. K. (Kim) van der Bijl
advocaat
bijl@willedonker.nl
+31 (0)172 - 23 65 83 / +31 (0)6 - 15 01 99 70

mr. A.H. (Daniëlle) de Jong
advocaat
jong@willedonker.nl
+31 (0)172 - 23 65 96 / +31 (0)6 - 53 47 66 45

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels