De stijgende gas- en energieprijzen en de gevolgen voor de alimentatieverplichtingen

De stijgende gas- en energieprijzen kunnen een grote impact hebben op de maandelijkse lasten van eenieder, waardoor er financiële problemen ontstaan. De door de overheid...

Deel dit artikel

De stijgende gas- en energieprijzen kunnen een grote impact hebben op de maandelijkse lasten van eenieder, waardoor er financiële problemen ontstaan. De door de overheid eenmalig aangeboden compensatiemogelijkheid is over het algemeen onvoldoende om de extra maandlasten te dekken. Dat kan leiden tot extra maandlasten van honderden euro’s. Het gevolg kan zijn dat de vastgelegde alimentatieverplichting niet (meer) kan worden nagekomen. Kan dit een reden zijn de kinder- en/of partneralimentatie te wijzigen?

Ja, dat is mogelijk door in onderling overleg afspraken te maken via mediation. Of via een wijzigingsprocedure via de rechtbank. Hieronder geven we u een stappenplan en een aantal tips indien u niet langer aan uw alimentatieverplichtingen kunt voldoen.

  1. Stop of wijzig niet onaangekondigd de betaling van de alimentatiebijdrage. Als de alimentatiebijdrage niet wordt betaald, kan de alimentatiegerechtigde het LBIO of de deurwaarder inschakelen om de alimentatiebijdrage alsnog te innen. Dit brengt extra kosten met zich mee.
  2. Neem contact op met de alimentatiegerechtigde en geef aan dat betaling van de alimentatieverplichting niet mogelijk is. Probeer vervolgens in onderling overleg, bij voorkeur via mediation, tot afspraken te komen over een (tijdelijke) verlaging of een (tijdelijke) opschorting van de alimentatieverplichting.
  3. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken dan kan aan de rechter wordt gevraagd de alimentatiebijdrage te verlagen. Alimentatieverplichtingen hebben over het algemeen voorrang maar de huidige hoge energie- en gasprijzen zijn niet in de geldende alimentatienormen verwerkt.
  4. De alimentatie wordt meestal niet eerder gewijzigd dan vanaf de aankondiging dat niet meer betaald kan worden of vanaf indiening van het verzoekschrift bij de rechtbank. Wij adviseren dan ook om zo spoedig mogelijk een procedure tot verlaging van de alimentatie te starten als het niet mogelijk is om in onderling overleg afspraken te maken.

Komt u in (acute) financiële nood, waardoor u niet meer aan uw alimentatieverplichting kunt voldoen, neemt u dan contact op met een van onze familierechtadvocaten.

Geschreven door:
No data was found