Het UBO-register: schrijf u in en voorkom sancties

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die de uiteindelijke zeggenschap hebben in te schrijven in het zogeheten UBO-register....

Deel dit artikel

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die de uiteindelijke zeggenschap hebben in te schrijven in het zogeheten UBO-register. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld, corruptie of fraude. Doordat de gegevens deels openbaar zijn, kunnen personen en organisaties beter geïnformeerd besluiten met wie zij zaken willen doen. Daarnaast wordt het moeilijker om financieel-economische criminaliteit te verhullen achter juridische entiteiten. Het niet naleven van de inschrijfplicht wordt aangemerkt als een economisch delict. Dit kan worden bestraft met gevangenisstraf van maximaal twee jaar, een taakstraf of een geldboete van maximaal € 21.750,00.

Wat is een UBO?

UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). Dit is de persoon binnen een onderneming die het uiteindelijke eigendom van de entiteit bezit of zeggenschap heeft. De registratieplicht geldt voor alle rechtspersonen en personenvennootschappen, met uitzondering van beursgenoteerde vennootschappen, eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen en verenigingen van eigenaars. Het kan dus gaan om personen met een merendeel van de aandelen, maar ook om personen die de feitelijke zeggenschap hebben over de onderneming. Ook kerkgenootschappen moeten zich in het UBO-register inschrijven.

Het register

Het UBO-register maakt transparant wie binnen een onderneming aan ‘de touwtjes trekt’. Alle EU-lidstaten moesten uiterlijk op 10 januari 2020 een dergelijk register hebben. De Nederlandse regering is daar niet op tijd in geslaagd, vandaar dat het ook pas later dit jaar mogelijk is UBO’s daadwerkelijk in te schrijven. Het Nederlandse UBO-register gaat deel uitmaken van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Een deel van de gegevens in het register wordt openbaar. Het gaat dan om voor- en achternaam, geboortemaand- en jaar, nationaliteit, woonland en de aard en omvang van het economisch belang van de UBO.

Inschrijving

Vanaf 27 september 2020 kunnen UBO’s worden ingeschreven in het register bij de KvK. Organisaties die op die datum ingeschreven staan in het Handelsregister, hebben vanaf dan anderhalf jaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven. Het inschrijven van UBO’s zal kosteloos zijn en mag worden gedaan door de tekenbevoegden binnen een organisatie. Na de inschrijving dienen wijzigingen van de UBO’s doorgegeven te worden bij de KvK.

Buitenlandse UBO’s

UBO’s van buitenlandse ondernemingen worden niet in het register opgenomen. Hetzelfde geldt voor rechtspersonen met een hoofd- of nevenvestiging in Nederland. Zij zullen zich moeten houden aan de regelgeving in het land waar zij zijn opgericht.

Heeft u vragen over het UBO-register of de inschrijfplicht? Neem dan contact op met een van onze ondernemingsrechtexperts.

Dit artikel is geschreven door de praktijkgroep Ondernemingsrecht.

Geschreven door:
No data was found