NOW 1: de eindafrekening komt eraan

Bijna 140.000 bedrijven hebben NOW-subsidie aangevraagd vanuit het eerste steunpakket (NOW 1). Het gaat om kleine maar ook grote bedrijven. Minister Koolmees heeft een samen...

Deel dit artikel

Bijna 140.000 bedrijven hebben NOW-subsidie aangevraagd vanuit het eerste steunpakket (NOW 1). Het gaat om kleine maar ook grote bedrijven. Minister Koolmees heeft een samen met de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) een accountantsprotocol opgesteld. Het protocol houdt rekening met verschillen tussen de bedrijven. Grote bedrijven die veel subsidie kregen krijgen een uitgebreide controle. Kleinere bedrijven worden ontzien om administratieve lasten zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vertaalt zich in het volgende overzicht:

Voor u is belangrijk om te weten dat, zoals bij veel subsidies, de NOW-subsidieprocedure twee fasen kent: subsidieverlening en subsidievaststelling.

Bij subsidieverlening wordt bezien of de aanvrager aan de voorwaarden voldoet om subsidie te ontvangen. Er worden dan ook voorschriften gesteld ie de aanvrager in acht moet nemen. vervolgens wordt het geld overgemaakt. Dit heeft het karakter van een voorschot.

Naderhand wordt bezien of het subsidiegeld correct is besteed en of de subsidievoorschriften zijn nageleefd. De aanspraak op subsidie wordt dan definitief vastgesteld. Het besluit daarover is dus de subsidievaststelling Als een bedrijf subsidie heeft ontvangen maar bij de verantwoording daarvan geen goedkeurende accountantsverklaring verkrijgt, moet dat bedrijf rekening houden met nihilstelling van de subsidie. Dat betekent dat geen aanspraak meer bestaat op de subsidie. Reeds ontvangen bedragen moeten worden terugbetaald.

De subsidievaststelling is dus een belangrijk besluit dat grote gevolgen kan hebben voor u en uw bedrijf. Wille Donker heeft veel ervaring met procedures over overheidsbesluiten. Als u vermoedt dat u te maken krijgt met een negatieve beschikking, kunnen wij samen met uw boekhouder of accountant bekijken hoe we uw risico minimaliseren. U kunt contact zoeken met onze praktijkgroep Overheid.

Deze bijdrage is geschreven door de praktijkgroep Overheid.