• Nederlands
  • Engels
Menu
Privacyhandboek voor scholen en samenwerkingsverbanden

Privacyhandboek voor scholen en samenwerkingsverbanden

19 juni 2017

Scholen en samenwerkingsverbanden zijn verplicht om bij de verwerking van persoonsgegevens de privacyregelgeving na te leven. Vanaf 2018 moeten zij bij de gegevensverwerking bovendien voldoen aan de nieuwe Europese privacyverordening. Deze verordening stelt nieuwe en zwaardere eisen aan de omgang met persoonsgegevens. In de onderwijssector is men vaak nog onvoldoende voorbereid. Het ontbreekt scholen en samenwerkingsverbanden aan praktische modellen, bruikbare checklists en andere handvatten die implementatie van privacybeleid vergemakkelijken.

Wille Donker advocaten heeft zowel voor scholen als voor samenwerkingsverbanden een integraal handboek ontwikkeld, waarmee privacybeleid kan worden opgesteld en worden geïmplementeerd. Er is een versie ontwikkeld voor het PO, voor het VO, voor PO/VO en één aparte versie voor samenwerkingsverbanden. Beide privacyhandboeken sluiten naadloos op elkaar aan. De handboeken bieden tal van handige modellen en formats om de bedrijfsvoering binnen uw organisatie zó in te richten dat u na implementatie voldoet aan de geldende regelgeving. U kunt beveiligingsincidenten en datalekken in uw organisatie signaleren en u weet hoe te handelen. Vele scholen en samenwerkingsverbanden gingen u voor en werken al met het door Wille Donker advocaten ontwikkelde privacyhandboek.

Kosten

Het privacyhandboek voor scholen kost € 1.500,00 exclusief btw. Het privacyhandboek voor samenwerkingsverbanden heeft dezelfde prijs. Voor scholen en samenwerkingsverbanden die interesse hebben in het privacyhandboek organiseren wij een informatiebijeenkomst op ons kantoor. Op deze bijeenkomst krijgt u van ons een uitleg hoe u het handboek kunt implementeren en een stappenplan waarin de implementatie is opgeknipt in delen. Wij informeren u op de bijeenkomst ook over de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen die de Europese verordening met zich meebrengt. Na deze bijeenkomst beschikt u over een opzet voor een integraal privacyplan voor uw organisatie.

Bij voldoende belangstelling zal er een bijeenkomst plaatsvinden. Zodra er een datum bekend is ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Demo

Klik hier voor een demo van het privacyhandboek voor scholen.

Bestellen

Klik hier om het privacyhandboek te bestellen of om u aan te melden voor de informatiebijeenkomst.

Referenties

“Het modelhandboek kan gemakkelijk ingevuld worden voor je eigen organisatie. We hebben het een aantal keer kunnen toepassen en hebben gemerkt dat het helder en duidelijk is in het gebruik. Het model is compleet met relevante bijlagen, zoals een protocol voor ICT-gebruik, en een handboek datalekken.”
–  Martine Brendel, bestuurssecretaris van Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

“Het is een hele klus om aan de privacyregelgeving te voldoen. In samenwerking met een aantal scholen heeft Wille Donker advocaten voor scholen een bruikbaar handboek ontwikkeld met daarin verwerkt het ‘handboek datalekken’, juridisch getoetst, constructief beschreven, toepasbaar voor ons als onderwijsorganisatie waarbij de continuïteit is geborgd.”
– Sjef Martens, manager ICT van het Montessoricollege Nijmegen

“Het handboek is een gedegen stuk geworden, uiterst leesbaar en gestructureerd vormgegeven en voorziet ons van tal van protocollen die we de komende maanden zullen vertalen naar de eigen situatie. Ik kan elke school aanraden om op dit onderwerp niet zelf het spreekwoordelijk wiel uit te vinden, maar het handboek te gebruiken als vertrekpunt.”
– Jacco Sloover, conrector organisatie van het Rotterdams Montessori Lyceum

“Wille Donker advocaten heeft het privacyhandboek voor het SPOW “samenwerkingsverband proof” gemaakt. De ondersteuning van Iris bij verdere implementatie is een welkome aanvulling alsmede een goede stok achter de deur om deze toch wat droge materie voor leerlingen en hun ouders tot in de puntjes te regelen.”
– Angele Jehee, directeur van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Westland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de praktijkgroep Privacy of 0172 – 23 65 72.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels