Rechter verbiedt gebruik warmtepomp vanwege geluidsoverlast

Een warmtepomp lijkt een prachtige duurzame oplossing. In het noorden van het land ging deze duurzame oplossing echter ten koste van de nachtrust van de...

Deel dit artikel

Een warmtepomp lijkt een prachtige duurzame oplossing. In het noorden van het land ging deze duurzame oplossing echter ten koste van de nachtrust van de achterburen. Zij lieten het er niet bij zitten en startten een kort geding. De uitkomst leert dat het mogelijk is om op te treden tegen geluidsoverlast van een warmtepomp.

De warmtepomp

De buurvrouw heeft in 2020 een zwembad laten aanleggen inclusief een warmtepomp die het zwembad verwarmt. De warmtepomp werd geplaatst op veertig centimeter van de erfgrens met de achterburen.

Geluidsoverlast

Om het zwembad verwarmd te houden, liet de buurvrouw de pomp dag en nacht aanstaan. De achterburen ervaarden voornamelijk ‘s nachts geluidsoverlast door deze warmtepomp, waardoor zij structureel slaaptekort hadden. De achterburen brachten bij de rechter naar voren dat het structurele slaaptekort heeft geleid tot ernstige gezondheidsproblemen.

De buren stappen naar de rechter

Hoewel de buren in eerste instantie gezamenlijk hebben geprobeerd om een oplossing te vinden en verschillende oplossingen hebben geprobeerd, heeft dit niet geleid tot een voor beide partijen gewenst resultaat. De achterburen zijn in juli 2021 een kort geding gestart om de geluidshinder aan te pakken. De rechter oordeelde dat de warmtepomp tussen 23.00 uur ’s avonds en 7.00 uur ’s ochtends moest worden uitgeschakeld, op straffe van een dwangsom.

De buurvrouw was het er niet mee eens en ging in hoger beroep bij het gerechtshof.

De beoordeling in hoger beroep

Het hof heeft eind 2022 uitspraak gedaan. Het hof wijst erop dat voor de vraag of het geluid van een warmtepomp onrechtmatige hinder oplevert, afhangt van de aard, de ernst en de duur van de overlast en de daardoor veroorzaakte schade. Ook andere factoren kunnen van belang zijn. Er moet onder andere worden gekeken naar de belangen van de buurvrouw bij het gebruiken van de warmtepomp en de mogelijkheid en bereidheid van de buurvrouw om de overlast te voorkomen.

Een warmtepomp kan onrechtmatige geluidsoverlast opleveren

Van belang is dat het hof erop wijst dat ook als het geluidsniveau van de warmtepomp voldoet aan toegestane geluidsnormen zoals bijvoorbeeld opgenomen in het Bouwbesluit 2012, dat niet wil zeggen dat er alleen al daarom geen sprake is van onrechtmatige hinder. Het hof kijkt naar de uitkomsten van de geluidsmetingen van de achterburen en de toetsing van deze resultaten door een deskundige. Uit deze gegevens blijkt dat er sprake is van ernstige geluidsoverlast. Het hof hecht daarbij extra waarde aan het feit dat de geluidsoverlast zich voornamelijk ’s nachts voordoet en vindt het geloofwaardig dat de achterburen daardoor lijden aan slapeloosheid en gezondheidsproblemen.

Het hof kijkt verder nog naar de mogelijkheden om de hinder te voorkomen en de bereidheid van de buurvrouw om de hinder te beperken. Hoewel de buurvrouw van mening was dat de warmtepomp niet verder weg van de erfgrens kon worden geplaatst, is het hof een andere mening toegedaan. Het hof vindt dat de warmtepomp ergens anders kan worden geplaatst. De buurvrouw heeft het hof niet kunnen uitleggen waarom zij niet bereid was minder ingrijpende maatregelen te nemen om de geluidshinder te vermijden.

De buurvrouw verliest daarom ook het hoger beroep.

Conclusie

In ons land worden gebouwen in hoog tempo voorzien van een warmtepomp. Een warmtepomp kan onrechtmatige geluidsoverlast veroorzaken. Het is daarom belangrijk met de buren afspraken te maken over maatregelen om mogelijke geluidsoverlast tegen te gaan. Gebeurt dat niet, dan moet de warmtepomp misschien wel worden verplaatst of kan deze slechts beperkt worden gebruikt. Dat is natuurlijk zonde van de investering.

De specialisten van Wille Donker advocaten denken graag met u mee!