• nl
  • en
Menu
Rechtseenheid bij proceskostenveroordeling

Rechtseenheid bij proceskostenveroordeling

26 april 2018

Op grond van artikel 8:75 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een bestuursorgaan worden veroordeeld in de proceskosten. Voor de toepassing van dit artikel heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 4 april 2018 zich – uit een oogpunt van rechtseenheid – aangesloten bij de rechtspraak van de andere hoogste bestuursrechters (HR, CRvB en CBB). Daarmee achten alle hoogste bestuursrechters het al dan niet slagen van het ingestelde hoger beroep bepalend voor het antwoord op de vraag of een proceskostenveroordeling ten laste van het bestuursorgaan moet worden uitgesproken.

De gedachte achter deze rechtspraak is dat het niet redelijk wordt geacht dat degene die met succes hoger beroep heeft ingesteld, zijn proceskosten niet vergoed krijgt. Dit betekent dat als het hoger beroep slaagt, de proceskosten in principe door het ‘verliezende’ overheidsorgaan moeten worden vergoed. Ook al is het besluit waartegen werd geprocedeerd, uiteindelijk rechtmatig. Dat is een goede zaak.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Corina Hoogendoorn.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en