• nl
  • en
Menu
Rijk regelt vergoeding voor inschrijvingskosten aanbesteding

Rijk regelt vergoeding voor inschrijvingskosten aanbesteding

16 januari 2019

Een aanbesteding levert geld op, maar kost ook veel geld. De aanbestedende dienst moet een aanbestedingsprocedure optuigen en zorgen voor een goede uitvraag aan de markt. Vaak laat een aanbestedende dienst zich daarbij extern adviseren. Ook inschrijvers maken kosten. Zij moeten een calculatie maken, vaak een plan van aanpak schrijven, en soms zelfs de opdracht al gedeeltelijk uitvoeren, zonder zeker te zijn van de opdracht. Het is natuurlijk jammer als die investeringen tevergeefs blijken omdat een ander er met de opdracht vandoor gaat. Het is ronduit frustrerend als de aanbesteding wordt ingetrokken, bijvoorbeeld vanwege procedurefouten, onduidelijkheden in de aanbestedingsdocumenten of simpelweg omdat de behoefte van de aanbestedende dienst is gewijzigd.

Vooral tijdens de economische crisis klaagden ondernemers – begrijpelijkerwijs – steen en been; aanbestedende diensten stelden steeds hogere eisen aan inschrijvers. De markt moest wel meebewegen.

Hoewel die tijd voorbij is en de marktomstandigheden er inmiddels voor zorgen dat de balans wat meer in evenwicht is, heeft de Rijksoverheid uitvoering gegeven aan één van de voornemens in het kader van de Actieagenda Beter Aanbesteden: het schrijven van een handreiking voor het omgaan met tenderkosten. Afgelopen najaar is de Handreiking Tenderkostenvergoedingen gepubliceerd, die aanbestedende diensten een handvat geeft voor het verstrekken van een redelijke vergoeding bij hoge tenderkosten. De Handreiking wijst er terecht op dat er op grond van het proportionaliteitsbeginsel een verplichting kan bestaan om een vergoeding te geven, bijvoorbeeld als tijdens de aanbestedingsprocedure een uitgewerkt ontwerp, plan van aanpak of maquette moet worden gemaakt. Aanbestedende diensten trokken echter niet één lijn en de markt was daar niet tevreden over. De Handreiking beoogt aanbestedende diensten meer bewust te maken van het belang om een regeling te treffen voor de tenderkosten, en dit onderwerp meer in te bedden in het aanbestedingsproces.

De Handreiking bevat richtlijnen voor allerlei soorten aanbestedingsprocedures, een voorbeeldtabel met vergoedingspercentages en een handvat voor vergoeding van tenderkosten indien de aanbestedingsprocedure wordt ingetrokken.

Lees de Handreiking hier.

Aanvullend nieuwsbericht: Kabinet gaat uitsluiting vergoeding tenderkosten aanpakken.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rudolf van Binsbergen.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en