• nl
  • en
Menu
Sms- en WhatsApp-berichten vallen ook onder de Wob

Sms- en WhatsApp-berichten vallen ook onder de Wob

26 maart 2019

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is een onderwerp dat de gemoederen voortdurend bezighoudt. Op grond van deze wet kunnen burgers en instellingen aan overheidsorganisaties vragen om informatie openbaar te maken. Dat past bij transparant bestuur en de wet bepaalt dan ook dat de Wob betrekking heeft op documenten die een ‘bestuurlijke aangelegenheid’ betreffen.

De overheid heeft de neiging de ramen vooral gesloten te houden. Dat levert discussie op wanneer bijvoorbeeld een krant of tv-zender inzage vraagt in bonnetjes van politici of notulen van geheime vergaderingen. Het resultaat is een voortdurende stroom uitspraken van de rechter: moet informatie openbaar worden gemaakt of niet?

De Raad van State heeft aan deze rechtspraak een hoofdstuk toegevoegd. In een uitspraak van 20 maart 2019 heeft de hoogste bestuursrechter in Wob-zaken geoordeeld dat ook sms-berichten en WhatsApp-berichten op telefoons van politici en ambtenaren vallen onder ‘documenten’ die onder de Wob vallen. Dat kan dus betekenen dat dergelijke berichten openbaar moeten worden gemaakt. De Raad van State merkt daarbij op dat het niet uitmaakt of de berichten zijn opgeslagen op een zakelijke of op een privételefoon; doorslaggevend is het karakter van de berichten: zien die op een bestuurlijke aangelegenheid?

De Raad van State merkt nog fijntjes op dat als privételefoons buiten het bereik van de Wob zouden vallen, het voor politici en ambtenaren wel erg verleidelijk zou zijn om berichtenverkeer voortaan via de privételefoon te laten verlopen. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Voor de geïnteresseerde lezer is het leuk om te zien dat de Raad van State echt zijn best heeft gedaan om de uitspraak in zo begrijpelijk mogelijk Nederlands te schrijven. Een overwinning voor #klaretaal!

Deze bijdrage is geschreven door mr. Rudolf van Binsbergen.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en