• Nederlands
  • Engels
Menu
Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019

Sterke toename aantal klachten bij de AP in de eerste helft van 2019

13 september 2019

Met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de rechten van betrokkenen vergroot. Zo bestaat er sinds 25 mei 2018 de mogelijkheid een privacyklacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit kan als men vermoedt of weet dat persoonsgegevens zijn verwerkt of dreigen te worden verwerkt in strijd met de wet. De AP heeft onlangs een rapportage gepubliceerd over het aantal ontvangen klachten in het eerste halfjaar van 2019. De belangrijkste punten daaruit worden in dit artikel behandeld.

Enkele cijfers

In de eerste helft van 2019 hebben 19.020 mensen en organisaties contact opgenomen met de AP. Van deze contactmomenten ging het in 15.313 gevallen om privacyklachten en in 3.707 gevallen ging het om een verzoek om informatie of uitleg over de AVG. Het aantal privacyklachten is met 59% gestegen ten opzichte van het laatste halfjaar van 2018.

Waar in 2018 41% van de gevallen een klacht over eigen persoonsgegevens was, is dit percentage in de eerste helft van 2019 gedaald naar 36% (5.500 klachten). Het merendeel van de klachten (namelijk 64%) betreft anonieme klachten, klachten over persoonsgegevens van derden en algemene klachten over organisaties. In de eerste zes maanden van 2019 werden 53% van de klachten telefonisch, 46% via een online klachtenformulier en 1% via de post ingediend.

Oorzaak toename

Een verklaring voor de grote toename van het aantal klachten is volgens de AP dat de nieuwe klachtmogelijkheid steeds bekender wordt. De bewustwording van rechten en plichten groeit. Mensen maken zich hierdoor mogelijk zorgen over hun privacy en klagen daarom over een mogelijke schending van hun privacyrechten. Van belang is verder dat de wereld steeds meer digitaliseert, waardoor de omgang met data belangrijker is.

Behandeling door de AP

De AP heeft 10.332 klachten kunnen behandelen in de eerste helft van 2019. Van deze behandelde klachten waren er 7.822 telefonisch ingediend en afgehandeld. Wat betreft de 5.500 klachten die gaan over eigen persoonsgegevens heeft de AP een wettelijke verplichting tot behandeling. De AP heeft van daarvan 1.780 klachten kunnen behandelen tot op heden.

Het ontbreekt de AP aan de capaciteit om elke klacht te behandelen daarom worden de meeste klachten pas na vier tot zes maanden behandeld. Daarom filtert en prioriteert de AP de klachten eerst. De AP neemt pas een klacht in behandeling als de klager eerst zelf een klacht heeft ingediend bij de organisatie waarover de klacht gaat. Verder moeten onduidelijke en incomplete klachten binnen een bepaalde termijn worden aangevuld door de klager. Gebeurt dit niet dan wordt de klacht niet behandeld. Klachten waarvoor nader onderzoek nodig is om een overtreding vast te stellen worden getoetst aan prioriteringscriteria.

Onderwerp van de klachten

De meeste klachten, 32%, gaan over de rechten van betrokkenen. Bijvoorbeeld een bedrijf dat een inzage- of verwijderingsverzoek niet (goed) faciliteert. Op nummer twee komen klachten over het doorgeven van persoonsgegevens (13%). Klachten die minder vaak voorkomen zijn klachten over de verwerking van een kopie van een ID-kaart (3%) en klachten over het gebruik van cookies (1%).

Klachten per sector

Verreweg de meeste klachten vallen binnen de sector zakelijke dienstverlening (46%). Op nummer twee komen de klachten over het openbaar bestuur (14%). Op plek drie komt de IT-sector met een percentage van 13%. Voor een compleet overzicht van de klachten per sector en hun percentage zie het rapport (pagina 6).

Conclusie

De cijfers van de AP laten zien dat de kennis en bewustwording van het recht op privacy toeneemt. Daardoor is het voor mensen en bedrijven eenvoudiger een mogelijke overtreding van de wet te ontdekken. Wel laat de rapportage zien dat de AP nog niet in staat is om het grote aantal klachten tijdig af te handelen. Dit terwijl de AP juist een wettelijke verplichting heeft om deze privacyklachten te behandelen.

Dit artikel is geschreven door student-stagiair Jelle van Renswoude en mr. J.H. (Henk-Jan) Ligtenberg verbonden aan de praktijkgroep privacyrecht.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels