• nl
  • en
Menu
Strenge maatstaf zorgplicht huurder

Strenge maatstaf zorgplicht huurder

3 juli 2018

Uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 20 juni 2018 volgt dat een huurder van onroerend goed een verregaande zorgplicht heeft. De rechtbank heeft de huurder namelijk veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan de netbeheerder, omdat hij fraude aan de elektriciteitsmeter niet heeft voorkomen.

Hennepkwekerij

In een bedrijfspand dat door de huurder werd gehuurd, is illegaal elektriciteit afgetapt ten behoeve van een hennepkwekerij. De huurder ontkende betrokkenheid bij de hennepkwekerij en stelde dat hij al langere tijd niet meer in het bedrijfspand was geweest. Verder stond de energieaansluiting niet op zijn naam. De huurder stelde daarom dat niet van hem kon worden gevergd dat hij toezicht hield op het gehuurde pand en de zich daarin bevindende nutsaansluiting. De netbeheerder vond van wel en vorderde schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad.

De zorgplicht van de huurder

Het Gerechtshof Den Haag heeft in 2015 al eens uitgemaakt dat op de huurder een zorgplicht rust om manipulatie van de elektriciteitsmeter te voorkomen, ook als er geen contractuele relatie bestaat tussen de huurder en de netbeheerder. Op dat uitgangspunt gelden wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld als de huurder het pand heeft onderverhuurd en niet bekend was met de hennepkwekerij en de daarmee doorgaans gepaard gaande aanpassingen aan de elektriciteitsmeter. De netbeheerder moet dan aantonen dat de huurder desondanks zijn zorgplicht heeft geschonden.

De huurder heeft onrechtmatig gehandeld

De rechtbank oordeelde dat de huurder onrechtmatig heeft gehandeld richting de netbeheerder. De huurder had volgens de rechtbank niet aan zijn zorgplicht voldaan. Dat kwam doordat de huurder vaag was over zijn betrokkenheid bij het pand en over degenen die het pand volgens hem daadwerkelijk gebruikten en verantwoordelijk zouden zijn voor de hennepkwekerij. De huurder verwees naar ‘vrienden’ die het pand gebruikten, maar de huurder kon niet vertellen wie dat waren, of zij in het pand kwamen, of hij ervanuit kon gaan dat ze goede bedoelingen hadden en welke afspraken hij met hen had gemaakt.

Advies

In eerdere rechtspraak was al een zorgplicht geconstrueerd voor de verhuurder, in gevallen waarin het energiecontract op diens naam staat. De verhuurder heeft op grond daarvan een zorgplicht om te voorkomen dat huurders illegaal stroom aftappen. Maar ook huurders moeten dus op hun tellen passen, zelfs als het contract met de netbeheerder niet op hun naam staat. Dat gaat ver. De zorgvuldigheidsnormen voor de verhuurder en de huurder hebben vermoedelijk tot doel dat elektriciteitsbedrijven niet steeds achter het net vissen bij manipulatie van de energiemeter. Daar is wat voor te zeggen, want de meter bevindt zich vaak inpandig en daardoor kunnen energiebedrijven niet goed zien wat ermee gebeurt. De eigenaar (verhuurder) of gebruiker (huurder) van een pand kunnen dat veel beter monitoren. Het is goed om te beseffen dat de zorgplicht van de huurder verder gaat dan je op het eerste gezicht zou denken. Toch blijft het mogelijk om onder aansprakelijkheid uit te komen. Dat is vooral aan de orde als de overeenkomst met het energiebedrijf op naam van een ander staat. Wel moet de aangesprokene dan helder maken wie wél verantwoordelijk is voor de manipulatie van de energiemeter. Is hij daarover onduidelijk, dan moet hij de gevolgen zelf dragen.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Corina Hoogendoorn.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en