Toch geen verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur

Eerst: voorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur aangenomen In de eerste helft van 2021 is een wetsvoorstel aangenomen, dat onder meer zag op verruiming van de...

Deel dit artikel

Eerst: voorstel verruiming mogelijkheden tijdelijke verhuur aangenomen

In de eerste helft van 2021 is een wetsvoorstel aangenomen, dat onder meer zag op verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte. Deze wetswijziging kwam voort uit een in de Tweede Kamer aangenomen motie. De wijziging houdt onder meer in:

  1. Verlenging van de maximale huurtermijn van twee naar drie jaar.
  2. Eenmalige mogelijkheid tot verlenging van een tijdelijke huurovereenkomst binnen de grenzen van de (nieuwe) maximale huurtermijn.
  3. De mogelijkheid een minimumduur af te spreken bij tijdelijke contracten.

Bij behandeling van dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer bleken bezwaren te bestaan tegen het in de Tweede Kamer voorgestelde en aangenomen amendement. De Eerste Kamer meende dat de ‘Wet doorstroming huurmarkt’ eerst goed geëvalueerd moest worden, voordat de wet gewijzigd zou worden. Kortom, het voorstel was volgens de Eerste Kamer voorbarig.

Het wetsvoorstel waar de motie op zag, is uiteindelijk wel aangenomen door de Eerste Kamer, zodat andere delen daarvan wel doorgang konden vinden. Dat maakt dat de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur in principe per 1 januari 2022 in werking zou treden. Dat zou echter onwenselijk zijn, gelet op de kritiek van de Eerste Kamer en andere maatschappelijke organisaties.

Na kritiek: alsnog geannuleerd

Om aan de kritiek van de Eerste Kamer tegemoet te komen, heeft verantwoordelijk minister Ollongren een voorstel voor een reparatiewet naar het parlement gestuurd. In de reparatiewet is opgenomen dat het deel van de aangenomen wet dat ziet op tijdelijke verhuur van woonruimte, alsnog vervalt.

Het was de vraag of de Eerste Kamer de reparatiewet tijdig zou kunnen behandelen. Dat is gelukt, op 22 december 2021 heeft de Eerste Kamer de reparatiewet aangenomen. Per 1 januari treden nu twee wetten in werking: de oorspronkelijke wet mét verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur en een tweede wet die deze verruiming direct weer afschaft. Onderaan de streep verandert er dus niets voor tijdelijke huurovereenkomsten. Dat wordt onderwerp van een bredere evaluatie van de Wet doorstroming huurmarkt. Wordt vervolgd, maar nu nog even niet.