• nl
  • en
Menu
Toestemming vragen voor direct marketing meestal niet nodig

Toestemming vragen voor direct marketing meestal niet nodig

5 juni 2018

Misverstanden over de AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Momenteel ontvangt u van vele organisaties een mailing waar u (soms meer dan eens) wordt gevraagd om uw eerdere toestemmingsverklaring te vernieuwen of om alsnog toestemming te geven om u met direct marketing te mogen benaderen. In veel gevallen is of was dit verzoek onnodig, bedrijven en organisaties halen zich onnodig veel werk op de hals. Erger nog: zij lopen het risico dat veel klantrelaties worden verbroken. Klanten die niet (of negatief) reageren op een verzoek om toestemming te geven, mogen niet meer actief worden benaderd.

Toestemming is niet vereist bij bestaande klantrelaties

E-mailmarketing is geregeld in de Europese e-privacyrichtlijn (Richtlijn 2002/58/EG) en de Telecommunicatiewet. Zodra persoonsgegevens van klanten en relaties, zoals persoonlijke contactgegevens, worden gebruikt voor e-mailmarketing, is de AVG daarop van toepassing. Anders dan vaak wordt gedacht, is het echter niet verplicht bestaande klanten en relaties toestemming te vragen voor direct marketing. Dat was voorheen al niet het geval en de AVG brengt hierin geen verandering. Verwerking van klant- en relatiegegevens voor direct marketing kan dus nog steeds plaats vinden op grond van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Klanten en relaties moeten zich wel kosteloos voor mailings kunnen afmelden met een zogeheten ‘unsubscribe button’.

Toestemming moet wél (opnieuw) worden gevraagd in de gevallen dat:

  • tussen de verzender van de nieuwsberichten en de ontvanger geen klantrelatie bestaat en  de ontvanger een natuurlijk persoon is die niet handelt in het kader van beroep of bedrijf; en
  • er niet eerder toestemming is gevraagd, of als de gegeven toestemming niet voldoet aan de eisen uit de AVG (vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig; dus géén opt-out).

Advies over de AVG

Wilt u meer weten over het vragen van toestemming en de wijze waarop dit dient plaats te vinden?
Belt u dan met één van onze advocaten privacyrecht, 0172 – 44 24 17.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en