• nl
  • en
Menu
Uitbetaling overuren: de nieuwe regels op een rij

Uitbetaling overuren: de nieuwe regels op een rij

9 januari 2018

De Wet minimumloon en minimumvakantiebijlage (WML) regelt welk bedrag aan loon de werkgever zijn werknemers minimaal verschuldigd is. Per 2018 is deze wettelijke regeling aangepast. Wat betekent dat in de praktijk?

Minimaal minimumloon over overwerk

Als de werknemer feitelijk meer uren werkt dan is overeengekomen (de wet spreekt dan van ‘meerwerk’), dan dient over de extra gewerkte uren minimaal het minimumloon uit te worden betaald. Ter illustratie: de werknemer heeft een arbeidsduur van 40 uur per week en verdient € 10,00 per uur. Dat ligt boven het minimumuurloon van € 9,10. Werkt de werknemer echter niet de afgesproken 40 uur, maar 50 uur per week, dan verdient hij gemiddeld nog maar € 8,00 per uur. Hierdoor zakt het salaris onder het minimumloon. Dit kan vanaf 1 januari 2018 dus niet meer. Het verschil zal dan moeten worden bijbetaald.

Vakantiegeld over overwerk

Tot voorheen was het niet verplicht om over overwerkuren vakantiebijslag te betalen. Dat is anders geworden. Vanaf 2018 wordt salaris uit overwerk namelijk meegeteld als loon, met als gevolg dat ook dáárover vakantiebijslag moet worden betaald.

Tijd voor tijd

Het is nog mogelijk om af te spreken dat overwerk wordt gecompenseerd door tijd (tijd voor tijd), maar dat moet wel per cao worden geregeld. Om de cao-partijen de gelegenheid te geven om dit regelen, is het de werkgever toegestaan om deze afspraak tot 1 januari 2019 zelf (schriftelijk) te maken met de werknemer. Daarna moet het in de cao zijn geregeld.

En daarbij geldt ook dat tijd voor tijd uren vanaf 2018 uiterlijk vóór 1 juli van het volgende kalenderjaar (het jaar nadat de overuren zijn gewerkt) moeten worden opgenomen. Daarna moeten deze uren alsnog worden uitbetaald.

Heeft u vragen? Uw vragen kunt u mailen aan arbeidsrechtadvocaat Maarten van Essen: essen@willedonker.nl. Bellen kan ook op 06-22932942.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en