Update: Corona en alimentatieverplichting IV: tijdelijke verlaging partneralimentatie

Op 8 juli 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een tijdelijke verlaging van de partneralimentatie toegekend in verband met de gevolgen van de corona-crisis. De man werkt als...

Deel dit artikel

Op 8 juli 2021 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een tijdelijke verlaging van de partneralimentatie toegekend in verband met de gevolgen van de corona-crisis.

De man werkt als vrachtwagenchauffeur in de wegenbouw en kan als gevolg van de corona-crisis met ingang van 1 december 2020 geen overuren meer maken. Het bruto inkomen van de man is hierdoor gedaald, waardoor hij niet meer in staat is om de vastgestelde partneralimentatie te betalen. De partneralimentatie was door de rechtbank met ingang van 12 februari 2021 vastgesteld op € 650,00 per maand. De man vraagt het hof vanwege de daling van zijn inkomen om verlaging van dit bedrag.

Het hof oordeelt echter dat algemeen economisch herstel na corona in zicht is, wat naar verwachting ook een positief effect zal hebben op de te verstrekken opdrachten in de wegenbouw aan de werkgever van de man. Het hof gaat er daarom van uit dat de man met ingang van 1 december 2021 weer overuren kan gaan maken en een gelijk inkomen kan verdienen als waar de partneralimentatie op is gebaseerd. Om die reden wijst het hof het verzoek van de man tot definitieve verlaging van de door hem te betalen partneralimentatie af. Wel houdt het hof rekening met het feit dat de man over de periode 12 februari 2021 tot 1 december 2021 geen inkomsten uit overwerk ontvangt. Om die reden verlaagt het hof de partneralimentatie over de periode 12 februari 2021 tot 1 december 2021 naar een bedrag van € 329,00 per maand. Daarbij bepaalt het hof dat de man met ingang van 1 december 2021 weer gehouden is tot betaling van een bedrag van € 650,00 per maand. Tot slot merkt het hof op dat als er na 1 december 2021 nog steeds geen overwerk gerealiseerd kan worden door de man, het op de weg van de man ligt om de partneralimentatie, hetzij in onderling overleg, hetzij via de rechter, te wijzigen. Kortom, de bal wordt door het gerechtshof bij de alimentatieplichtige gelegd.

Voor advies en/of bij vragen kunt u contact opnemen met de medewerkers van de praktijkgroep Personen- en familierecht.