Update stikstof | stikstofberekening en stikstofregistratiesysteem

Sinds 29 mei 2019 is het door de stikstofproblematiek moeilijk om ruimtelijke ontwikkelingen door te laten gaan. Door twee recente maatregelen kunnen sommige projecten weer...

Deel dit artikel

Sinds 29 mei 2019 is het door de stikstofproblematiek moeilijk om ruimtelijke ontwikkelingen door te laten gaan. Door twee recente maatregelen kunnen sommige projecten weer vlot worden getrokken. Allereerst is het minder vaak dan voorheen nodig om een stikstofberekening te maken. Daarnaast is een stikstofregistratiesysteem van kracht geworden.

Niet altijd stikstofberekening nodig

Als de stikstofdepositie van uw project meer bedraagt dan 0,00 mol/ha/jaar op een natuurgebied met een stikstofgevoelig habitat, en de kritische depositiewaarde al is bereikt, dan is een natuurvergunning nodig. Om aan te tonen dat de stikstofdepositie niet meer dan 0,00 mol/ha/jr bedraagt moest tot dusver een AERIUS-berekening worden ingediend. Dat laatste is niet altijd meer nodig. Deze uitzondering geldt voorlopig uitsluitend voor woningbouw.

De Rijksoverheid heeft de ‘Handreiking woningbouw en AERIUS’ beschikbaar gesteld. Deze handreiking geeft enkele vuistregels om te bepalen of een project vrijgesteld is van de vergunningplicht en tevens het maken van een AERIUS-berekening achterwege kan blijven.

Samengevat houden de vuistregels in dat bij maximaal 50 laagbouwwoningen, gebouwd op zandgrond op minimaal 7 km afstand van een Natura 2000-gebied, de stikstofdepositie onder gemiddelde omstandigheden niet hoger is dan 0,00 mol/ha/jr. Voor gevallen die hieraan niet voldoen, bijvoorbeeld woningbouwprojecten op kortere afstand van een Natura 2000-gebied en/of voor de bouw van meer dan 50 grondgebonden woningen, blijft de AERIUS-berekening nodig.

Stikstofregistratiesysteem van kracht

Sinds 24 maart jl. is de Regeling spoedaanpak stikstof bouw en infrastructuur van kracht. Hiermee wordt het mogelijk om met gebruikmaking van een stikstofregistratiesysteem een natuur te krijgen. De benodigde stikstofruimte is verkregen door het verlagen van de maximumsnelheid op autosnelwegen. De vrijgekomen stikstofruimte kan voor 70% weer worden benut. De stikstofruimte wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Daarbij geldt wel de verplichting dat de beschikbare ruimte gedurende de eerste twee weken na 24 maart jl. (dus tot en met 7 april) uitsluitend wordt ingezet voor woningbouwprojecten binnen zogeheten woondealregio’s. In de vier weken daarna komt de ruimte ook beschikbaar voor projecten buiten die regio’s, met een minimum van 100 woningen. Na zes weken is de stikstofruimte die dan nog over is, beschikbaar voor alle andere woningbouwprojecten. Andere projecten komen nog niet in aanmerking voor stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem.

Een aanvraag om een natuurtoestemming kan nu al worden ingediend. Vanwege de beperkte hoeveelheid stikstofruimte en gezien het verdeelprincipe ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’, is het verstandig om uw aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen.

Andere mogelijkheden

Er zijn nog wel andere mogelijkheden om een project door te laten gaan. Met een ecologische toets kan onderbouwd worden dat geen natuurtoestemming nodig is, zelfs als de stikstofdepositie toeneemt. Om een natuurtoestemming te krijgen kan ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden voor intern en extern salderen. In bijzondere gevallen kan ook de zogenoemde ADC-toets worden toegepast.