Van EPC naar BENG: bouwers wees voorbereid!

Al sinds 13 december 2019 is het officieel bekend dat in het Bouwbesluit 2012 hogere eisen zullen worden gesteld aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen....

Deel dit artikel

Al sinds 13 december 2019 is het officieel bekend dat in het Bouwbesluit 2012 hogere eisen zullen worden gesteld aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Op dit moment dient nieuwbouw te voldoen aan een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC). Naar alle waarschijnlijkheid zal de aangekondigde wijziging van het Bouwbesluit per 1 januari 2021 in werking treden. Dit betekent dat nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn. Ze moeten voldoen aan de zogeheten BENG-eisen (Bijna EnergieNeutraal Gebouw).

Indicatoren of eisen

Na 1 januari 2021 zal in het Bouwbesluit 2021 een drietal indicatoren worden gehanteerd. Deze indicatoren kennen per gebruiksfunctie verschillende waarden.
Deze drie indicatoren zijn:

  1. de energiebehoefte-indicator in kWh/m2 (BENG-1)
  2. de primaire fossiele energie-indicator in kWh/m2 (BENG-2)
  3. het aandeel hernieuwbare energie in % (BENG-3)

Wat houden de BENG-eisen in?

BENG-1 ziet op de energiezuinigheid van het gebouw zelf. Het gaat dan om de totale energiebehoefte voor zowel verwarming als koeling. In de praktijk zal het dan vooral gaan om isolatiemaatregelen. Daarnaast kan worden gedacht aan de positionering van een gebouw gelet op de zonstand en bijvoorbeeld de hoeveelheid en grootte van ramen. Bij BENG-2 moet er worden gekeken hoeveel energie-inhoud nodig is als in de energiebehoefte wordt voorzien door middel van fossiele brandstof. Uiteraard dient het aandeel van fossiele brandstof beperkt te blijven. Om die reden geldt op grond van BENG-3 een minimumpercentage dat van die energiebehoefte moet worden opgewekt met hernieuwbare energie. De hernieuwbare energie kan worden opgewekt op directe wijze zoals via zonnepanelen of -collectoren. Het kan echter ook indirect met behulp van omgevingswarmte via een warmtepomp.

Lopende aanvragen bouwvergunning

Het is goed om te weten dat een aanvraag die is ingediend voor 1 januari 2021 niet hoeft te voldoen aan de BENG-eisen. Daarvoor blijft de huidige EPC-norm gelden. Is het niet zeker of het lukt om vóór 1 januari 2021 een aanvraag in te dienen, voorkom dan teleurstelling en vertraging en ga alvast – ook bij de beoordeling van de haalbaarheid van het bouwplan – uit van de BENG-eisen. Een aanvraag die na 1 januari 2021 is ingediend en die niet voldoet aan de BENG-eisen moet worden afgewezen.

Bij specifieke vragen over de BENG-eisen, of meer algemene vragen over een omgevingsvergunning bouwen of een andere omgevingsvergunning, staan onze advocaten van de praktijkgroep Vastgoed klaar om u van dienst te zijn.