Vermindering aftrekbaarheid partneralimentatie

In 2019 plaatsten wij een artikel op onze website over de wijzigingen voor de aftrekbaarheid van partneralimentatie ten gevolge van de wijzigingen in het Nederlands belastingstelsel op...

Deel dit artikel

In 2019 plaatsten wij een artikel op onze website over de wijzigingen voor de aftrekbaarheid van partneralimentatie ten gevolge van de wijzigingen in het Nederlands belastingstelsel op basis van het belastingplan 2019.

Deze wijzigingen zijn inmiddels een feit. Vanaf 1 januari 2020 zijn er nog maar twee belastingschijven. Voor de eerste schijf geldt een tarief van 37,35% (vanaf 2021 mogelijk 37,10%) en voor de tweede schijf is dit een tarief van 49,5%. De tweede schijf geldt voor belastbare inkomens vanaf € 68.507,00 per jaar. Enkel voor die inkomenscategorie is de aftrekbeperking en derhalve ook dit artikel relevant.

Betaalde partneralimentatie kan in mindering worden gebracht op het belastbaar inkomen als persoonsgebonden aftrekpost. Door de nieuwe belastingwetgeving wordt die belastingaftrek stapsgewijs beperkt van 51,75% (tot 2020) naar 37,05% (vanaf 2023).

Een simpel rekenvoorbeeld laat zien dat de netto gevolgen van deze aftrekbeperking aanzienlijk kunnen zijn. Stel dat u € 1.000,00 bruto partneralimentatie per maand betaalt, dan had u in 2019 51,75% aftrek. Het netto te betalen alimentatiebedrag kwam daarmee afgerond op € 483,00 per maand uit. Voor het aankomende jaar, 2021, bedraagt het aftrekpercentage 43% en betaalt u netto afgerond € 570,00. In 2023 (wanneer de aftrek is beperkt tot 37,05%) betaalt u een bedrag van € 630,00 netto per maand. Dat is een verschil in 2021 van € 90,00 en uiteindelijk in 2023 van € 150,00 netto per maand, te weten € 1.800,00 per jaar. Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met de jaarlijkse wettelijke indexering van de partneralimentatie. Die indexering komt daar nog bovenop.

Onderstaande tabel laat de impact van de wetswijziging inclusief de wettelijke indexering zien. De indexering over 2022 is fictief gesteld op 3%. Let op! Dit percentage is nu nog niet vastgesteld en derhalve geschat in het kader van het rekenvoorbeeld.

 
2019
2020
2021
2022
2023
Bruto alimentatie
€ 1.000,00
€ 1.025,00
€ 1.055,75
€ 1.087,42
€ 1.120,04
Aftrekpercentage
51,75%
46,00%
43,00%
40,00%
37,05%
Netto Alimentatie
€ 483,00
€ 553,50
€ 601,78
€ 652,45
€ 705,07
Indexering
 
2,5 %
3,0%
3,0% fictief
 

Deze tabel laat zien dat u in vier jaar tijd netto een bedrag van € 222,07 per maand meer aan partneralimentatie betaalt.

De aanpassing van de fiscale wetgeving kan aanleiding zijn voor een herberekening van de door u te betalen partneralimentatie. Wilt u hier meer informatie over ontvangen of wilt u een beoordeling van uw situatie, dan kunt u contact opnemen met een van onze personen- en familierechtadvocaten.

Geschreven door:
No data was found