• Nederlands
  • Engels
Menu
Verouderde faillissementsprocedure in modern jasje

Verouderde faillissementsprocedure in modern jasje

22 juni 2017

De huidige, verouderde faillissementsprocedure krijgt een modern jasje. Minister Blok heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer (‘herijking faillissementsrecht’). Het doel is om faillissementen sneller, transparanter en makkelijker af te wikkelen.

De bedoeling van de nieuwe regeling is dat aan schuldeisers een hogere uitkering kan worden gedaan. Bij de huidige wetgeving staan schuldeisers na de afwikkeling van het faillissement doorgaans met lege handen. Als er al een uitkering aan schuldeisers wordt gedaan, laat dat bovendien vaak (te) lang op zich wachten.

De vernieuwing heeft – kort gezegd – betrekking op de volgende punten.

  1. Op dit moment wordt nog veel informatie op papier verstrekt. Dat is inefficiënt en kost de curator veel tijd. Door inzet van digitale hulpmiddelen kan dat, in de visie van de regering, sneller en makkelijker. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor crediteuren- en verificatievergaderingen: niet meer fysiek, maar elektronisch. Verder moet digitaal werken de informatievoorziening aan schuldeisers verbeteren. Die willen immers snel bekend zijn met het vonnis waarin het faillissement is uitgesproken, om hun belangen veilig te kunnen stellen.
  2. Er komt een actueel en bijgewerkt insolventieregister. Daardoor kunnen consumenten en ondernemers sneller controleren of een bedrijf failliet is. Nu moeten zij soms nog met de rechtbank bellen om daarachter te komen.
  3. De verwachting is dat curatoren bij de afwikkeling van het faillissement steeds meer informatie op hun website zullen publiceren. Dit komt de informatievoorziening aan de schuldeisers ten goede.
  4. Op dit moment is het nog mogelijk voor schuldeisers om tot ver in de afwikkeling van het faillissement vorderingen bij de curator in te dienen. Dat werkt doorgaans vertragend. In de nieuwe regeling kan dat niet meer: is een schuldeiser te laat, dan deelt hij niet meer mee in de uitkering van het faillissement.

Deze bijdrage is geschreven door de praktijkgroep Insolventierecht.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels