• nl
  • en
Menu
Voorbehoud bouwkundige keuring wordt nieuwe standaard

Voorbehoud bouwkundige keuring wordt nieuwe standaard

5 februari 2018

Het zal de angst zijn van veel woningkopers: na levering van je huis ontdekken dat het dak lekt of dat er houtrot in de vloer zit. Dergelijke gebreken kunnen hoge onvoorziene kosten met zich brengen. Om dergelijke scenario’s te voorkomen, is de modelkoopovereenkomst voor woningen vanaf 1 februari 2018 aangepast. Aan het contract is het voorbehoud van de bouwkundige keuring toegevoegd. Dat biedt de koper de gelegenheid om de koopovereenkomst na een bouwkundige keuring te ontbinden.

De koper bepaalt vooraf welk bedrag aan herstel- en onderhoudskosten hij acceptabel vindt. Blijkt uit het bouwkundig rapport dat die kosten hoger uitvallen, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden. Deze mogelijkheid was er voorheen ook al, maar moest expliciet worden overeengekomen en lang niet alle kopers maakten daar gebruik van. Door het voorbehoud expliciet in het modelcontract op te nemen, wordt de koper erop geattendeerd welke risico’s er zijn en welke mogelijkheden hij heeft om die risico’s te beperken. Kortom: de wijziging beoogt extra bescherming te bieden voor de particuliere woningkoper.

Het is overigens niet verplicht om het voorbehoud overeen te komen. In overleg tussen de verkoper en de koper kan de bepaling met het voorbehoud worden geschrapt. De verkoper mag de bepaling echter niet op voorhand al uit de overeenkomst schrappen. Zou hij dat wel mogen, dan mist de wijziging van de modelkoopovereenkomst het beoogde doel. De verkoper en de koper zullen er dus afspraken over moeten maken.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Gerben Plomp.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • nl
  • en