• Nederlands
  • Engels
Menu
‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?

‘Wake-up call’ voor slapende dienstverbanden nabij?

20 september 2019

Heeft een werknemer na twee jaar ziekte recht op opzegging van de arbeidsovereenkomst en op uitbetaling van de transitievergoeding? In de praktijk worden veel dienstverbanden na twee jaar ziekte ‘slapend’ gehouden – dat wil zeggen niet beëindigd – juist om de transitievergoeding (nog) niet te hoeven betalen. Nu werkgevers vanaf april 2020 via het UWV gecompenseerd kunnen worden voor de transitievergoeding lijkt dit kostenaspect geen rol meer te mogen spelen. In april 2019 heeft de kantonrechter in de Rechtbank Limburg aan de Hoge Raad vragen gesteld over de afwikkeling van slapende dienstverbanden. De rechtspraktijk heeft grote behoefte aan duidelijkheid over het al dan niet slapend mogen houden van dienstverbanden na twee jaar ziekte.

Advocaat-generaal bij de Hoge Raad mr. De Bock heeft op 18 september 2019 haar visie gegeven op het fenomeen ‘slapende dienstverbanden’. Zij meent dat in beginsel op de werkgever de verplichting rust om, als de arbeidsongeschikte werknemer daarom verzoekt, het slapende dienstverband te beëindigen met betaling van de transitievergoeding. Dit kan volgens de advocaat-generaal anders zijn als de werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om de arbeidsongeschikte werknemer in dienst te houden, bijvoorbeeld als er (inmiddels) weer een reëel uitzicht is op re-integratie.

Het arrest van de Hoge Raad zal naar verwachting binnenkort volgen op de conclusie van de advocaat-generaal. Overigens staat het de Hoge Raad vrij om toch een andere koers te kiezen; de conclusie is ‘slechts’ een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Toch zullen wij er rekening mee moeten houden dat de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal zal volgen en ook zal oordelen dat de vele slapende dienstverbanden ‘wakker moeten worden’.

Een interessante vraag is vervolgens wanneer die slapende dienstverbanden dan beëindigd moeten worden. Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 valt de berekening van de transitievergoeding in veel gevallen (vooral bij oudere werknemers met lange dienstverbanden) een stuk lager uit. Voor werkgevers zou het om die reden aantrekkelijk zijn als de dienstverbanden in ieder geval tot na 1 januari 2020 nog slapend gehouden mogen worden.

De Hoge Raad is aan zet. Wij wachten de uitspraak van de Hoge Raad met belangstelling af en zullen u direct informeren als het langverwachte nieuws er is.

Voor de liefhebber: klik hier voor de volledige conclusie van de advocaat-generaal.

Dit artikel is geschreven door mr. L.P. (Petra) Wille, verbonden aan de praktijkgroep arbeidsrecht en privacy.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels