Wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen

Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wet kunnen ouders een dubbele achternaam geven aan hun kinderen....

Deel dit artikel

Afgelopen dinsdag is het wetsvoorstel dubbele achternaam aangenomen door de Eerste Kamer. Met de nieuwe wet kunnen ouders een dubbele achternaam geven aan hun kinderen. De nieuwe wet treedt op 1 januari 2024 in werking. Achtergrond van de wet is dat met twee achternamen de verbondenheid van het kind met allebei de ouders tot uitdrukking kan komen. Een dubbele achternaam sluit daarnaast beter aan bij ouders die vanwege hun meerdere nationaliteiten een andere achternaam hebben in Nederland, dan in een ander land. Voor deze ouders is er nu soms nog een procedure tot naamswijziging nodig om eenheid in hun achternamen te brengen.

Ouders kunnen hun kind een dubbele achternaam geven als hun eerste kind wordt geboren op of na 1 januari 2024. De gekozen achternaam geldt vervolgens voor alle volgende kinderen. Voor geadopteerde kinderen wordt het mogelijk om een combinatie te kiezen van hun achternaam bij geboorte en de namen van hun adoptieouders. Wel geldt ook hier een maximum van twee namen in totaal. Deze keuze geldt niet voor de later geboren kinderen binnen hetzelfde gezin. Dubbele achternamen, zoals bijvoorbeeld Veldhuizen Van Zanten, worden als enkelvoudige achternamen gezien. Ook ouders Veldhuizen Van Zanten en Jansen kunnen hun kind dus een dubbele achternaam meegeven, zoals bijvoorbeeld Veldhuizen Van Zanten Jansen. De keuze voor een dubbele geslachtsnaam is niet verplicht. Als ouders geen keuze maken, krijgt een kind als de ouders niet gehuwd of geregistreerd partners zijn de geslachtsnaam van de geboortemoeder. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgt het kind de geslachtsnaam van de vader of duomoeder.

Goed om te weten: ouders van wie het oudste kind is geboren op of na 1 januari 2016, kunnen alsnog voor een dubbele achternaam kiezen. Vanaf 1 januari 2024 hebben zij één jaar de tijd om alsnog de dubbele achternaam te kiezen.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben over de achternaam van uw kind, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.