• Nederlands
  • Engels
Menu
Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie

Wijziging in de aftrekbaarheid van partneralimentatie

10 september 2019

De wijzigingen in het Nederlandse belastingstelsel hebben ook gevolgen voor de mensen die partneralimentatie betalen.

De betaler van partneralimentatie kan het bedrag dat hij/zij maandelijks betaalt, aftrekken tegen het geldende progressieve tarief in box 1. In 2019 kan betaalde partneralimentatie in de hoogste belastingschijf worden afgetrokken tegen 51,75%.

Met ingang van 1 januari 2020 verandert het tarief van de hoogste belastingschijf. Dat betekent dat de aftrek van de partneralimentatie in de hoogste schijf ook minder wordt.

Met ingang van 1 januari 2020 is het maximale tarief in de hoogste schijf 46%. Dat tarief wordt in de drie jaren daarna afgebouwd tot 37,05%:

2019                 51,75%

2020                 46%

2021                 43%

2022                 40%

2023                 37,05%

Doordat partneralimentatie voor de betaler aftrekbaar is tegen het progressieve tarief in box 1, wordt een brutobedrag aan alimentatie betaald. Dat brutobedrag is bij de ontvanger belast tegen het voor hem/haar geldende progressieve tarief in box 1.

De afbouw van het tarief heeft tot gevolg dat de betaler netto meer gaat betalen. Als voor de ontvanger ook de hoogste belastingschijf geldt, betekent dit dat deze netto meer zal overhouden.

Voor wie heeft deze wijziging gevolgen?

De tariefswijziging heeft gevolgen voor de betalers van alimentatie voor wie de hoogste schijf geldt. Dat geldt voor mensen met een inkomen van (in 2019) meer dan € 68.507,00 bruto per jaar. Als het inkomen vermeerderd met de partneralimentatie boven dit bedrag uitkomt, heeft deze wijziging ook gevolgen voor de ontvanger.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Als de partneralimentatie die per 1 januari 2020 wordt betaald is vastgelegd in een uitspraak van de rechter of in een convenant, dan blijft die alimentatie in principe onveranderd ondanks dat er netto meer wordt betaald. In dat geval raden wij u aan te proberen in overleg met de ex-partner (de ontvanger) tot een aanpassing (verlaging) van het alimentatiebedrag te komen. Leidt dat overleg niet tot een aanpassing van het bedrag, dan kan de rechter worden gevraagd om verlaging van de partneralimentatie. Degene die alimentatie betaalt, moet wel goed nadenken voordat hij/zij een procedure start. De rechter zal de partneralimentatie dan opnieuw vaststellen aan de hand van de (financiële) situatie op dat moment. Als het inkomen na de scheiding is gestegen, kan dat betekenen dat de betaler juist een hogere partneralimentatie moet gaan betalen.

Voor de partneralimentatie die in het kader van een lopend scheidingstraject nog wordt vastgesteld, raden wij u aan om de afbouw van de tarieven in de hoogste belastingschijf tijdens dit traject aan de orde te stellen en zo in overleg bijvoorbeeld voor de jaren tot en met 2023 een afbouw van de partneralimentatie af te spreken.

Wilt u meer weten over deze wijzigingen of van gedachten wisselen wat voor uw situatie verstandig is, dan kunt u contact opnemen met een van onze familierechtadvocaten.

Er verandert meer op het gebied van partneralimentatie. U leest daar meer over in dit artikel.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels