• Nederlands
  • Engels
Menu
Nieuw: boete bij verkoop woning zonder energielabel

Nieuw: boete bij verkoop woning zonder energielabel

25 juli 2019

Een verkoper van een woning is verplicht om daarbij ook een energielabel te verschaffen. Dat volgt uit artikel 2.1 van het Besluit energieprestatie gebouwen. Deze regel komt voort uit een Europese richtlijn (Richtlijn energieprestatie van gebouwen, 2002/91/EC). In Nederland is de Inspectie Leefomgeving en Transport bevoegd om toe te zien op de naleving van deze regelgeving.

Tot voor kort koos de Inspectie Leefomgeving en Transport ervoor te handhaven door, in geval van levering van een woning zonder energielabel, de verkoper een last onder dwangsom op te leggen. De last hield dan in dat de verkoper alsnog een geldig energielabel aan de nieuwe eigenaar ter beschikking moest stellen. Sinds een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is dat niet langer mogelijk. De verplichting om een energielabel ter beschikking te stellen rust op de verkoper/eigenaar. Na verkoop en levering is de verkoper geen eigenaar meer, zodat hem geen last onder dwangsom kan worden opgelegd.

Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft de Minister van Binnenlandse Zaken een nieuwe beleidsregel opgesteld, de Beleidsregel boeteoplegging verkoop woning zonder geldig energielabel 2019. Daarin is opgenomen dat de Inspectie Leefomgeving en Transport vanaf nu boetes zal opleggen als een woning zonder energielabel wordt verkocht, in plaats van een last onder dwangsom. Het opleggen van een boete als sanctie was op grond van de Woningwet al een optie.

De beleidsregels zijn per direct ingegaan. Dat betekent dat de verkoper van een woning moet beschikken over een geldig energielabel en dat aan de nieuwe eigenaar ter beschikking moet stellen. Voldoet de verkoper daaraan niet, dan riskeert de verkoper een boete. De boete bedraagt voor natuurlijke personen € 170,00 en voor een rechtspersoon € 340,00 per overtreding.

Het niet beschikken over een geldig energielabel staat niet in de weg aan het passeren van de verkoop bij de notaris. De notaris moet de verkoper vanaf nu wel wijzen op het risico van een boete, als een woning wordt overgedragen zonder geldig energielabel.

Deze bijdrage is geschreven door mr. Henk-Jan Ligtenberg, verbonden aan de praktijkgroep Vastgoed.Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels