• Nederlands
  • Engels
Menu

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

De sollicitatieprocedure gaat lopen vanaf het moment dat Wille Donker advocaten een sollicitatie ontvangt. De sollicitant dient bij de sollicitatie een motivatiebrief en een CV te voegen. Aan sollicitanten voor de functie van advocaat-stagiaire vragen we tevens om een kopie van een door de universiteit afgegeven cijferlijst en eventuele stagebeoordelingen bij te voegen. Een online screening maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Privacy

De gegevens die de sollicitant in het kader van de sollicitatieprocedure verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie verwijzen we je naar de privacyverklaring voor sollicitanten.

Alle sollicitanten krijgen binnen 24 uur een ontvangstbevestiging van hun sollicitatie.

Afwijzing of uitnodiging

Aan de hand van de selectie door de sollicitatiecommissie worden de sollicitanten binnen een week schriftelijk afgewezen of uitgenodigd voor een eerste gesprek. De uitnodiging of afwijzing kan ook samenvallen met de ontvangstbevestiging.

Eerste ronde

De eerste ronde bestaat uit een gesprek met een advocaat-partner en de kantoormanager. Het gesprek duurt een half uur tot een uur. Daarin komen de sollicitatiebrief met CV, de persoonlijke interesses en de motivatie voor de functie aan bod. Als het gesprek goed verloopt, wordt de sollicitant binnen een week uitgenodigd voor een tweede gesprek.

Tweede ronde

Het tweede gesprek vindt plaats met twee advocaten, meestal twee advocaat-partners. Het derde gesprek vindt plaats met een advocaat-medewerker en een advocaat-stagiaire. Beide gesprekken duren meestal een uur. Er vindt vervolgens een lunch plaats met een aantal andere advocaten en secretaresses, zodat de sollicitant op informele wijze kan kennismaken en een indruk kan krijgen van de sfeer en cultuur binnen het kantoor.

Assessment

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure voor de functie van advocaat.

Uitkomst

Bij een succesvolle afronding van de sollicitatieprocedure zal binnen een week een aanbod worden gedaan om bij Wille Donker te komen werken.

Wilt u op de hoogte blijven?

  • Nederlands
  • Engels